Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Gốc > Giáo án > Trung học cơ sở > GDCD - GDNGLL > GDCD - GDNGLL 8 > (461 bài)

Word-logo-small

Tuan 1 - 16

Ngày gửi: 2020-12-26 20:56:16

Word-logo-small

Bài 10. Tự lập

Ngày gửi: 2017-12-04 10:09:45

Word-logo-small

Bài 16. Quyền sở hữu tài sản ...

Ngày gửi: 2017-02-15 21:58:57

Word-logo-small

Bài 20. Hiến pháp nước Cộng h...

Ngày gửi: 2017-02-15 21:55:51

Word-logo-small

Bài 19. Quyền tự do ngôn luận

Ngày gửi: 2017-02-15 21:51:08

Word-logo-small

Bài 18. Quyền khiếu nại, tố c...

Ngày gửi: 2017-02-15 21:47:28

Word-logo-small

Bài 13. Phòng, chống tệ nạn x...

Ngày gửi: 2017-02-15 21:41:50

Word-logo-small

Bài 5. Pháp luật và kỉ luật

Ngày gửi: 2017-02-15 18:06:34

Word-logo-small

Bài 4. Giữ chữ tín

Ngày gửi: 2017-02-15 18:05:34

Word-logo-small

Bài 3. Tôn trọng người khác

Ngày gửi: 2017-02-15 18:03:37

Word-logo-small

Bài 2. Liêm khiết

Ngày gửi: 2017-02-15 18:02:26

Word-logo-small

Bài 1. Tôn trọng lẽ phải

Ngày gửi: 2017-02-15 18:00:35

Word-logo-small

Bài 5. Pháp luật và kỉ luật

Ngày gửi: 2017-02-07 16:53:59

Word-logo-small

Bài 5. Pháp luật và kỉ luật

Ngày gửi: 2017-02-07 16:51:57

Word-logo-small

đỔI MỚI KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

Ngày gửi: 2017-02-06 00:42:54

Word-logo-small

Bài 13. Phòng, chống tệ nạn x...

Ngày gửi: 2017-02-06 00:41:21

Word-logo-small

Bài 13. Phòng, chống tệ nạn x...

Ngày gửi: 2017-02-06 00:40:54

Word-logo-small

Bài 10. Tự lập

Ngày gửi: 2016-03-17 14:53:46

Word-logo-small

KẾ HOẠCH ĐỔI MỚI PP-KT-ĐG

Ngày gửi: 2016-01-09 06:39:51

Word-logo-small

HỒ SƠ MINH CHỨNG

Ngày gửi: 2016-01-09 06:37:48

Xls-small

MẨU TỔNG HỢP BÁO CÁO

Ngày gửi: 2016-01-09 06:35:37

Word-logo-small

MẪU NHẬN XÉT ĐỊNH KÌ 15-16

Ngày gửi: 2016-01-09 06:33:24

Word-logo-small

BÁO CÁO THAM LUẬN

Ngày gửi: 2016-01-09 06:31:10

Word-logo-small

Bài 15. Phòng ngừa tai nạn vũ...

Ngày gửi: 2015-12-17 09:34:03

Word-logo-small

Bài 14. Phòng, chống nhiễm HI...

Ngày gửi: 2015-12-17 09:33:31

Word-logo-small

Bài 13. Phòng, chống tệ nạn x...

Ngày gửi: 2015-12-17 09:32:56

Word-logo-small

Bài 12. Quyền và nghĩa vụ của...

Ngày gửi: 2015-12-17 09:32:23

Word-logo-small

Bài 10. Tự lập

Ngày gửi: 2015-12-17 09:31:48

Word-logo-small

Bài 9. Góp phần xây dựng nếp ...

Ngày gửi: 2015-12-17 09:31:18

Word-logo-small

Bài 8. Tôn trọng và học hỏi c...

Ngày gửi: 2015-12-17 09:30:46

Word-logo-small

Bài 7. Tích cực tham gia các ...

Ngày gửi: 2015-12-17 09:30:15

Word-logo-small

Bài 6. Xây dựng tình bạn tron...

Ngày gửi: 2015-12-17 09:28:50

Word-logo-small

Bài 5. Pháp luật và kỉ luật

Ngày gửi: 2015-12-17 09:28:22

Word-logo-small

Bài 4. Giữ chữ tín

Ngày gửi: 2015-12-17 09:27:47

Word-logo-small

Bài 3. Tôn trọng người khác

Ngày gửi: 2015-12-17 09:27:09

Word-logo-small

Bài 2. Liêm khiết

Ngày gửi: 2015-12-17 09:26:40