Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Gốc > Đề thi > Trung học cơ sở > (15 thư mục)


Toán học (1257 bài)
Word-logo-small

Đại số 7. Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2018-11-04 06:11:31

Word-logo-small

Số học 6. Đề thi học kì 1

Ngày gửi: 2018-08-24 22:58:14

Word-logo-small

kiem tra chuong 3 hinh hoc 8

Ngày gửi: 2017-03-22 13:54:32

Word-logo-small

kiem tra 1 tiet chuong 4 dai ...

Ngày gửi: 2017-03-22 13:51:51


Vật lý (555 bài)
Word-logo-small

KT LÍ HKII

Ngày gửi: 2017-09-07 09:40:28

Word-logo-small

đề cương vật lý 7 học kì 2

Ngày gửi: 2017-04-27 19:45:18

Word-logo-small

đề cương ôn tập học kì 2 môn ...

Ngày gửi: 2017-03-29 15:33:14

Word-logo-small

đề cương ôn tập vật lí 8 nh1617

Ngày gửi: 2017-03-29 15:06:16


Hóa học (174 bài)
Word-logo-small

ĐỀ CUƠNG ÔN TẬP HKII HÓA 9

Ngày gửi: 2017-02-13 19:54:56

Word-logo-small

ĐỀ CUƠNG ÔN TẬP HKII

Ngày gửi: 2017-02-13 19:51:36

Word-logo-small

Đề thi olympic Hóa học 8

Ngày gửi: 2017-01-16 11:01:52

Word-logo-small

Dề cương ôn tập HKI năm học 2...

Ngày gửi: 2016-12-05 09:14:14


Sinh học (220 bài)
Word-logo-small

đề cương sinh học 7

Ngày gửi: 2017-02-10 22:38:27

Thumbnail

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP SINH 7 HKII

Ngày gửi: 2016-04-04 20:59:49

Word-logo-small

ngân hàng đề KT sinh 9 HK2 -PTNL

Ngày gửi: 2015-12-01 21:58:12

Word-logo-small

đề thi tuyển 10 môn sinh

Ngày gửi: 2015-12-01 21:55:12


Lịch sử (260 bài)
Word-logo-small

Lịch sử 9. Đề thi học kì 1 có...

Ngày gửi: 2018-12-15 08:57:23

Word-logo-small

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKI ĐỊA LÍ 8 ...

Ngày gửi: 2017-11-21 19:48:43

Thumbnail

Vấn đề ôn tập Lịch sử HKII

Ngày gửi: 2017-04-23 22:14:52

Thumbnail

Vấn đề ôn tâp Lịch sử 6- HK II

Ngày gửi: 2017-04-23 22:12:48


Địa lý (207 bài)
Word-logo-small

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKI ĐỊA LÍ 7 ...

Ngày gửi: 2017-11-21 19:47:05

Word-logo-small

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HKI ĐỊA LÍ 6 ...

Ngày gửi: 2017-11-21 19:45:01

Word-logo-small

đề cương địa 6

Ngày gửi: 2016-12-04 20:14:06

Word-logo-small

Đề cương ôn tập

Ngày gửi: 2016-12-03 22:01:10


Ngữ văn (585 bài)
Word-logo-small

Đề thi văn 9 HK 2(18-19)

Ngày gửi: 2019-06-08 08:13:18

Word-logo-small

Đề thi Văn 8 HK2 (18-19)

Ngày gửi: 2019-06-08 08:12:32

Word-logo-small

Đề thi văn 7 hk2 (18-19).

Ngày gửi: 2019-06-08 08:11:27

Word-logo-small

Đề thi Văn 6 hk2(18-19)

Ngày gửi: 2019-06-08 08:10:21


GDCD - GDNGLL (335 bài)
Word-logo-small

DE CUONG GDCD 9

Ngày gửi: 2017-11-29 08:31:59

Word-logo-small

DE CUONG GDCD 8

Ngày gửi: 2017-11-29 08:31:31

Word-logo-small

DE CUONG GDCD 6-2017

Ngày gửi: 2017-11-29 08:30:26

Word-logo-small

Bổ sung văn bản tuyển sinh 2017

Ngày gửi: 2017-04-24 10:14:50


Âm nhạc (108 bài)
Word-logo-small

Đề cương ôn tập cuối HKI môn ...

Ngày gửi: 2016-12-07 09:24:33

Word-logo-small

Đề cương ôn tập cuối HKI môn ...

Ngày gửi: 2016-12-07 09:23:49

Word-logo-small

Đề cương ôn tập cuối HKI môn ...

Ngày gửi: 2016-12-07 09:22:33

Word-logo-small

ĐỀ KT CUỐI HKI NHẠC 8

Ngày gửi: 2016-04-20 14:44:14


Mỹ thuật (156 bài)
Pdf-small

Bộ đề luyện thi học kì 1, 2 m...

Ngày gửi: 2014-12-28 16:25:13

Pdf-small

Bộ đề luyện thi học kì 1, 2 m...

Ngày gửi: 2014-12-28 16:24:54

Pdf-small

Bộ đề luyện thi học kì 1, 2 m...

Ngày gửi: 2014-12-28 16:24:38

Pdf-small

Bộ đề luyện thi học kì 1, 2 m...

Ngày gửi: 2014-12-28 16:24:18


Thể dục (85 bài)
Word-logo-small

Đế tài NCKHSPUD môn âm nhạc

Ngày gửi: 2016-04-18 20:49:20

Word-logo-small

Sáng kiến kinh nghiệm môn thể...

Ngày gửi: 2016-04-18 20:47:26

Word-logo-small

Đề thi học sinh giỏi môn tiến...

Ngày gửi: 2015-02-22 21:01:25

Word-logo-small

Đề thi học sinh giỏi môn sinh

Ngày gửi: 2015-02-22 20:59:58


Công nghệ (307 bài)
Word-logo-small

KIỂM TRA 1 TIẾT HỌC KÌ I CÔNG...

Ngày gửi: 2017-10-28 07:54:03

Word-logo-small

KIỂM TRA 1 TIẾT CN 9 HKII

Ngày gửi: 2017-10-27 09:54:29

Word-logo-small

KIỂM TRA TIẾT 26 TIẾT CN 6

Ngày gửi: 2017-10-27 09:52:02

Word-logo-small

KT CN 9

Ngày gửi: 2017-09-07 09:41:33


Tin học (280 bài)
Word-logo-small

Đề thi học kỳ I môn tin học 9

Ngày gửi: 2018-01-31 21:17:25

Word-logo-small

Đề thi học kỳ I môn tin học 7

Ngày gửi: 2018-01-31 21:16:02

Word-logo-small

Đề thi học kỳ I môn tin học 8

Ngày gửi: 2018-01-31 21:14:54

Word-logo-small

Đề thi học kỳ I môn tin học 7

Ngày gửi: 2017-12-27 21:44:23


Ngoại ngữ (804 bài)
Word-logo-small

Đề thi học kì 1 có đáp án NH ...

Ngày gửi: 2018-12-15 08:52:53

Word-logo-small

Tag question 9

Ngày gửi: 2017-10-24 09:09:25

Word-logo-small

Unit 1 lớp 9 (bài tâp)

Ngày gửi: 2017-10-24 09:07:51

Word-logo-small

Ôn tập Passive from 9

Ngày gửi: 2017-10-24 09:05:41


Pdf-small

Kết quả thi HSG vòng tỉnh (20...

Ngày gửi: 2018-03-20 10:22:03

Word-logo-small

Đề thi học sinh giỏi môn hóa

Ngày gửi: 2017-12-27 21:42:38

Word-logo-small

Đề thi học sinh giỏi môn ngữ văn

Ngày gửi: 2017-12-27 21:39:53

Word-logo-small

Chuyển CV của Bộ Nội vụ về vi...

Ngày gửi: 2017-11-07 10:43:08