Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Bài 20. Chất dẫn điện và chất cách điện - Dòng điện trong kim loại

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Văn Hiếu
Ngày gửi: 09h:39' 27-10-2017
Dung lượng: 1.5 MB
Số lượt tải: 338
Số lượt thích: 0 người
VẬT LÍ 7
A. Một mảnh ni lông đã được cọ xát
B. Chiếc pin tròn được đặt tách riêng trên bàn
C. Đòng hồ dùng pin đang chạy
D. Đường dây điện trong gia đình khi không dùng bất kì thiết bị nào.
2. Đang có dòng điện chạy trong vật nào dưới đây?
KIỂM TRA MIỆNG
1.Dòng điện là gì?Em hãy cho biết công dụng của nguồn điện?
- Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng.
- Nguồn điện dùng để cung cấp dòng điện cho các dụng cụ điện hoạt động.
I. Chất dẫn điện và chất cách điện:
Chất dẫn điện là chất cho dòng điện đi qua.
Chất cách điện là chất không cho dòng điện đi qua.
C1: Quan sát và nhận biết:


Tiết 22 : CHẤT DẪN ĐIỆN VÀ CHẤT CÁCH ĐIỆN DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI
I. Chất dẫn điện và chất cách điện:
Chất dẫn điện là chất cho dòng điện đi qua.
Chất cách điện là chất không cho dòng điện đi qua.
1. Các bộ phận dẫn điện là :
C1: Quan sát và nhận biết:

2. Các bộ phận cách điện là :

dây tóc,
dây trục,
hai đầu dây đèn,
lõi dây.
hai chốt cắm,
trụ thủy tinh,
thủy tinh đen,
vỏ dây,
vỏ nhựa của phích cắm,
dây tóc,
dây trục,
hai đầu dây đèn,
lõi dây.
hai chốt cắm,
trụ thủy tinh,
thủy tinh đen,
vỏ dây,
vỏ nhựa của phích cắm.
Tiết 22 : CHẤT DẪN ĐIỆN VÀ CHẤT CÁCH ĐIỆN DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI
I. Chất dẫn điện và chất cách điện:
Chất dẫn điện là chất cho dòng điện đi qua.
Chất cách điện là chất không cho dòng điện đi qua.


Thí nghiệm:
Tiết 22 : CHẤT DẪN ĐIỆN VÀ CHẤT CÁCH ĐIỆN DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI
Đồng
Nhôm
Sắt
Ruột bút chì
Nhựa
Sứ
Thủy tinh
Gỗ khô
I. Chất dẫn điện và chất cách điện:
Chất dẫn điện là chất cho dòng điện đi qua.
Chất cách điện là chất không cho dòng điện đi qua.


C2: Hãy kể tên ba vật liệu thường dùng để làm vật dẫn điện và ba vật liệu thường dùng để làm vật cách điện.
- Ba vật liệu thường dùng để làm vật dẫn điện: đồng, nhôm, chì.
- Ba vật liệu thường dùng để làm vật cách điện: nhựa, thủy tinh, sứ.
C3: Hãy nêu một số trường hợp chứng tỏ rằng không khí ở điều kiện bình thường là chất cách điện.
Tiết 22 : CHẤT DẪN ĐIỆN VÀ CHẤT CÁCH ĐIỆN DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI
Giữa hai cực của công tắc khi công tắc mở,giữa hai lỗ ổ cắm điện... ..
I. Chất dẫn điện và chất cách điện:
Chất dẫn điện là chất cho dòng điện đi qua.
Chất cách điện là chất không cho dòng điện đi qua.


II. Dòng điện trong kim loại:
1. Êlectrôn tự do trong kim loại:
a) Kim loại là chất dẫn điện. Kim loại được cấu tạo từ các nguyên tử.
C4: Hãy nhớ lại xem trong nguyên tử, hạt nào mang điện tích dương, hạt nào mang điện tích âm.
 Hạt nhân của nguyên tử mang điện tích dương, các êlectrôn mang điện tích âm.
Tiết 22 : CHẤT DẪN ĐIỆN VÀ CHẤT CÁCH ĐIỆN DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI
I. Chất dẫn điện và chất cách điện:
Chất dẫn điện là chất cho dòng điện đi qua.
Chất cách điện là chất không cho dòng điện đi qua.


II. Dòng điện trong kim loại:
1. Êlectrôn tự do trong kim loại:
a) Kim loại là chất dẫn điện. Kim loại được cấu tạo từ các nguyên tử.
b) Êlectrôn tự do.
Trong kim loại có các êlectrôn thoát ra khỏi nguyên tử và chuyển động tự do trong kim loại gọi là các êlectrôn tự do. Phần còn lại của nguyên tử dao động xung quanh những vị trí cố định.
Tiết 22 : CHẤT DẪN ĐIỆN VÀ CHẤT CÁCH ĐIỆN DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI
Hình 20.3
C5: - Kí hiệu nào biểu diễn các êlectrôn tự do?
 Các êlectrôn tự do là các vòng tròn nhỏ có dấu “ – “ .
Tiết 22 : CHẤT DẪN ĐIỆN VÀ CHẤT CÁCH ĐIỆN DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI
Hình 20.3
C5: - Kí hiệu nào biểu diễn phần còn lại của nguyên tử. Chúng mang điện tích gì ? Vì sao ?
 Phần còn lại của nguyên tử là những vòng tròn lớn có dấu “ + “. Phần này mang điện tích dương vì khi đó nguyên tử mất bớt êlectrôn.
I. Chất dẫn điện và chất cách điện:
Chất dẫn điện là chất cho dòng điện đi qua.
Chất cách điện là chất không cho dòng điện đi qua.


II. Dòng điện trong kim loại:
1. Êlectrôn tự do trong kim loại:
2. Dòng điện trong kim loại:
C6: Các êlectrôn tự do bị cực nào của pin đẩy, bị cực nào của pin hút ?
Hình 20.4
 Êlectrôn tự do mang điện tích âm bị cực âm đẩy, bị cực dương hút.
Tiết 22 : CHẤT DẪN ĐIỆN VÀ CHẤT CÁCH ĐIỆN DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI
I. Chất dẫn điện và chất cách điện:
Chất dẫn điện là chất cho dòng điện đi qua.
Chất cách điện là chất không cho dòng điện đi qua.


II. Dòng điện trong kim loại:
1. Êlectrôn tự do trong kim loại:
2. Dòng điện trong kim loại:
.
Tiết 22 : CHẤT DẪN ĐIỆN VÀ CHẤT CÁCH ĐIỆN DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI
I. Chất dẫn điện và chất cách điện:
Chất dẫn điện là chất cho dòng điện đi qua.
Chất cách điện là chất không cho dòng điện đi qua.


II. Dòng điện trong kim loại:
1. Êlectron tự do trong kim loại:
2. Dòng điện trong kim loại:
Các ………………….. trong kim loại ………………… ................... tạo thành dòng điện chạy qua nó.
Kết luận:
êlectrôn tự do
dịch chuyển
có hướng
Tiết 22 : CHẤT DẪN ĐIỆN VÀ CHẤT CÁCH ĐIỆN DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI
I. Chất dẫn điện và chất cách điện:
Chất dẫn điện là chất cho dòng điện đi qua.
Chất cách điện là chất không cho dòng điện đi qua.


II. Dòng điện trong kim loại:
Dòng điện trong kim loại là dòng các êlectrôn tự do dịch chuyển có hướng.

III. Vận dụng:
C7:Vật nào dưới đây là vật dẫn điện?
Một thanh gỗ khô B. Một đoạn ruột bút chì
C. Một đoạn dây nhựa. D. Một thanh thủy tinh.
Tiết 22 : CHẤT DẪN ĐIỆN VÀ CHẤT CÁCH ĐIỆN DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI
B. Một đoạn ruột bút chì
.
I. Chất dẫn điện và chất cách điện:
Chất dẫn điện là chất cho dòng điện đi qua.
Chất cách điện là chất không cho dòng điện đi qua.


II. Dòng điện trong kim loại:
Dòng điện trong kim loại là dòng các êlectrôn tự do dịch chuyển có hướng.

III. Vận dụng:
C9. Trong các vật dưới đây vật nào không có êlectrôn tự do?
Một đoạn dây thép; B. Một đoạn dây đồng
C. Một đoạn dây nhựa; D. Một đoạn dây nhôm
Tiết 22 : CHẤT DẪN ĐIỆN VÀ CHẤT CÁCH ĐIỆN DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI
C. Một đoạn dây nhựa;
Dẫn điện tốt hơn
Cách điện tốt hơn
 Em hãy cho biết chất nào dẫn điện tốt nhất, chất nào cách điện tốt nhất ?
 Chất dẫn điện tốt nhất là bạc, chất cách điện tốt nhất là sứ.
Dẫn điện tốt hơn
Cách điện tốt hơn
 Vì sao các lõi dây điện thường làm bằng đồng ?
 Vì đồng là chất dẫn điện tốt thứ hai (chỉ sau bạc) nhưng rẻ hơn bạc rất nhiều.
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
+Đối với bài học ở tiết này:
-Đọc “ Có thể em chưa biết ” .
-Học bài và làm bài tập trong sách bài
tập trang 21.
+Đối với bài học ở tiết học tiếp theo:
Chuẩn bị bài 21:
“ SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN – CHIỀU DÒNG ĐIỆN “.
Chúc các em học tốt!
 
Gửi ý kiến