Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

tiet 26 dai so 9

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Văn Tư
Ngày gửi: 23h:25' 17-02-2017
Dung lượng: 1.1 MB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích: 0 người
chào mừng quý thầy cô và các em học sinh
Thứ ba, ngày 24 tháng 11 năm 2015.

NĂM HỌC 2015-2016
a) Vẽ đồ thị các hàm số sau trên cùng một mặt phẳng toạ độ:
y = 2x + 3 và y = 2x - 2
b) Giải thích vì sao hai đường thẳng
y = 2x + 3 và y = 2x - 2 song song với nhau?
?
O
y
y = 2x + 3
-1
2
3
-1,5
-2
-1
2
1
1
-2
y = 2x - 2
2
2
x
- 2
3
y = 2x
Gi?i:
a) D? th? hm s? y = 2x + 3 l du?ng th?ng di qua 2 di?m (0;3) v (-1,5;0)
*) D? th? hm s? y = 2x - 2 l du?ng th?ng di qua 2 di?m (0;-2) v (1;0)
Kiểm tra MI?NG:
y = x + b (a ? 0)
a
Hệ số a có tên gọi là gì
?
a < 0
A
O
y
x
T
y = ax + b
1. Khái niệm hệ số góc của đường thẳng
y = ax + b ( a ? 0 )
a > 0
A
T
O
x
y
α
y = ax + b
Tiết 26 : Bài 5: HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG y = ax + b ( a ≠ 0 )
Góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b
và trục Ox
Góc ? tạo bởi đường thẳng y = ax + b và trục Ox là góc tạo bởi tia Ax và tia AT, trong dú:
α
a > 0 thì là góc nhọn
α
a < 0 thì là góc tù
α
A là giao di?m của đường thẳng y = ax + b với trục Ox
T l một điểm thuộc đường thẳng y = ax+b và cú tung d? duong
Góc nào là góc tạo bởi đường thẳng
y=ax + b và trục Ox?
1. Khái niệm hệ số góc của đường thẳng
y = ax + b ( a ? 0 )
Bài 5: HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG y = ax + b ( a ≠ 0 )
a) Góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b
và trục Ox
b) Hệ số góc
* Các đường thẳng có hệ số a bằng nhau thì tạo với trục ox các góc bằng nhau
y
?1
?2
y1 = 2x +3
y2 = 2x -2
Các đường thẳng song song với nhau sẽ tạo với trục Ox các góc như thế nào?
3
- 1
-2
1
-2
-1,5
?1
?2
?3
(d1): y = 0,5x + 2
(d2): y= x + 2
(d3): y = 2x + 2
- 4
- 2
-1
2
O
x
y
Hình vẽ biểu diễn đồ thị của các hàm số (với hệ số a > 0):
y = 0,5x + 2 ; y = x + 2 ; y = 2x + 2
Bài 5: HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG y = ax + b ( a ≠ 0 )
1. Khái niệm hệ số góc của đường thẳng
y = ax + b ( a ? 0 )
a) Góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b
và trục Ox
b) Hệ số góc
1.
0 < a1 < a2 < a3 00 < 1 < 2 < 3 < 900
a1 = 0,5
a2 = 1
a3 = 2
a1 < a2 < a3
?1 < ?2 < ?3
00 <
< 900
* Các đường thẳng có hệ số a bằng nhau thì tạo với trục Ox các góc bằng nhau
0 <
? Hãy so sánh hệ số a của các đường thẳng và các góc 1, 2, 3 tương ứng rồi rút ra nhận xét?
* Khi a > 0 th× là góc nhọn, a càng lớn thì càng lớn (00 <  < 900)
Bài 5: HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG y = ax + b ( a ≠ 0 )
1. Khái niệm hệ số góc của đường thẳng
y = ax + b ( a ? 0 )
a) Góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b
và trục Ox
b) Hệ số góc
* Khi a > 0 th× là góc nhọn, a càng lớn thì càng lớn (00 <  < 900)
* Các đường thẳng có hệ số a bằng nhau thì tạo với trục ox các góc bằng nhau
1. Khái niệm hệ số góc của đường thẳng
y = ax + b ( a ? 0 )
Bài 5: HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG y = ax + b ( a ≠ 0 )
a) Góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b
và trục Ox
b) Hệ số góc
1
2
(d2):y = - x +2
(d3):y = - 0,5 + 2
y
O
2
(d1):y = - 2x + 2
x
1
4
3
2. Hình vẽ biểu diễn đồ thị của các hàm số (với hệ số a < 0):
y = -2x + 2 ; y = -x + 2; y = -0,5x +2
a1 = -2
a2 = -1
a3 = -0,5
a1 < a2 < a3
< 0
900 <
< 1800
a1 < a2 < a3 < 0 900 < 1 < 2 < 3 < 1800
?1 < ?2 < ?3

2
? Hãy so sánh hệ số a của các đường thẳng và các góc 1, 2, 3 tương ứng rồi rút ra nhận xét?
* Khi a < 0 thì ? l gúc tự, a cng l?n
thỡ ? cng l?n (900 < ? < 1800)
-1
-2
1
Bài 5: HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG y = ax + b ( a ≠ 0 )
1. Khái niệm hệ số góc của đường thẳng
y = ax + b ( a ? 0 )
a) Góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b
và trục Ox
b) Hệ số góc
* Khi a < 0 thì ? l gúc tự, a cng l?n
thỡ ? cng l?n (900 < ? < 1800)
Sai
Sai
Sai
Đúng
Chúc mừng bạn đã trả lời đúng!
?1=?2
?1>?2
?1?1??2
Bài tập 1: Cho đường thẳng
(d1): y = 2x – 3 tạo với trục Ox góc
(d2): y = -5x + 1 tạo với trục Ox góc
So sánh nào sau đây là đúng?
?1
?2
Bài 5: HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG y = ax + b ( a ≠ 0 )
1. Khái niệm hệ s? góc của đường thẳng
y = ax + b ( a ? 0 )
a) Góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b
và trục Ox
b) Hệ số góc
Vì có sự liên quan giữa hệ số a với góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b và trục Ox nên người ta gọi a là hệ số góc của đường thẳng y = ax + b
a = 2
Chú ý: Khi b = 0, ta có hàm số y = ax. Trong trường hợp này, ta cũng nói rằng a là hệ số góc của đường thẳng y = ax
Bài tập 2: H·y t×m hÖ sè gãc cña c¸c ®­êng th¼ng sau:
( 1 ) y = 2x + 3
( 2 ) y = 5 - x
( 3 ) y = x + 2
( 4 ) y = - 3x
a = -1
a = 1
a = -3
y = ax + b (a 0)
Hệ số góc
Tung độ gốc
Bài 5: HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG y = ax + b ( a ≠ 0 )
2. Vớ d?
Cho hm s? y = 3x + 2
a).V? d? th? c?a hm s?.
?ABO vuông tại O nên ta có:
x
O
y
y = 3x + 2
2
1.Khái niệm hệ số góc của đường thẳng y = ax + b ( a ≠ 0 )
B
A
α
Giải
a). Vẽ đồ thị của hàm số.
b). Tính góc tạo bởi đường thẳng y = 3x + 2 và trục Ox
Gọi α là góc tạo bởi đường thẳng y = ax + b với trục Ox
Với a > 0 ta có tan = a.
Dùng máy tính ta tính được .
= 3
71034’

NHÓM
Bài 5: HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG y = ax + b ( a ≠ 0 )
A. 300
630
D. 850
C. 720
B. 630
b) Góc nào trong các góc sau là góc tạo bởi giữa đường thẳng y = x + 5 và trục Ox (Lm trũn d?n d?)
A. 300
C. 600
D. 850
B. 450
B. 450

* Cỏch xỏc d?nh gúc ? t?o b?i du?ng th?ng y = ax + b v?i tr?c ox
* a > 0 thì ? là góc nhọn
* a < 0 thì ? là góc tù
a càng lớn thì ? càng lớn
* a l h? s? gúc c?a du?ng th?ng y = ax + b, y = ax
* Với a > 0 ta cú tan? = a, từ đó tính ?
Bài 5: HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG y = ax + b ( a ≠ 0 )
GHI NH?
N?I DUNG H?C NGY HễM NAY
SO D? TU DUY
HƯỚNG DẪN HS TỰ HỌC:
* ĐỐI VỚI TIẾT HỌC NÀY:
Ghi nhí mèi liªn hÖ gi÷a hÖ sè gãc a vµ gãc .
BiÕt tÝnh gãc  b»ng m¸y tÝnh.
Lµm bµi tËp 27, 28a, 29 (SGK trang 58 - 59)
* ĐỐI VỚI TIẾT HỌC TIẾP THEO:
- TiÕt sau luyÖn tËp mang th­íc kÎ, compa, m¸y tÝnh bá tói.
Bài 5: HỆ SỐ GÓC CỦA ĐƯỜNG THẲNG y = ax + b ( a ≠ 0 )
Tiết 26: Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b ( a ? 0 )
hướng dẫn về nhà
Bài 27 trang 58 (SGK)
Cho hàm số bậc nhất y = ax + 3
a) Xác định hệ số góc a, biết rằng đồ thị hàm số đi qua điểm A ( 2; 6 ).
b) Vẽ đồ thị hàm số
a) Thay x = 2 ; y = 6 vào hàm số . Tính được a
Bài 29 trang 59 (SGK)
Xác định hàm số bậc nhất y = ax + b trong mỗi trường hợp sau:
a) a = 2 và đồ thị của hàm số cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 1,5.
b) a = 3 và đồ thị hàm số đi qua điểm A ( 2 ; 2)
Thay a=2 vào hàm số.Ta được y= 2x+b. Thay x = 1,5 ; y = 0 ta tính được b
b) Thay a=3 vào hàm số ta được y= 3x + b.
Thay x = 2 ; y = 2 ta tính được b
Chúc Quý thầy cô giáo mạnh khoẻ
Chúc các em học giỏi.
 
Gửi ý kiến