Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

dạy học sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thanh Bình
Ngày gửi: 23h:17' 08-12-2012
Dung lượng: 1.7 MB
Số lượt tải: 40
Số lượt thích: 0 người
Tân Châu, ngày 19,20,27/03/2011
Giáo dục sử dụng năng lượng
tiết kiệm, hiệu quả
Môn: TN&XH, khoa học
Hoạt động 1
MỤC TIÊU, PHƯƠNG THỨC TÍCH HỢP
Anh, chị trao đổi 2 vấn đề:
1/Xác định mục tiêu giáo dục SDNLTK&HQ qua môn TN&XH, khoa học.
2/ Môn TN&XH, khoa học có thể tích hợp giáo dục SDNLTH&HQ theo các phương thức nào?
Trao đổi theo đơn vị trường
Ghi ra giấy ( đánh vào máy vi tính).
Các nhóm báo cáo.
BC viên phản hồi.
Thông tin phản hồi cho hoạt động 1
NỘI DUNG, ĐỊA CHỈ, MỨC ĐỘ TÍCH HỢP GIÁO DỤC SDNLTK&HQ
Hoạt động 2:
Căn cứ vào nội dung chương trình, SGK môn TN&XH 1,2,3, khoa học 4,5, anh (chị) hãy thực hiện nhiệm vụ sau:
1/ Xác định các bài có khả năng tích hợp giáo dục SDNLTH&HQ.
2/ Nêu ND giáo dục SDNLTK&HQ và 2 mức độ tích hợp trong các bài đó.
Làm vào mẫu sau
Trao đổi theo nhóm ngẫu nhiên
Các nhóm báo cáo.
BC viên phản hồi.
III. HÌNH THỨC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁCH DẠY
DẠNG BÀI TÍCH HỢP GIÁO DỤC SDNLTK&HQ
Thiết kế bài soạn
Nhóm 1: Vệ sinh thân thể (TN&XH lớp 1- bài 5 – trang )
Nhóm 2: Vệ sinh môi trường (TN&XH lớp 3 – bài 36 – trang).
Nhóm 3: Bảo vệ nguồn nước ( Khoa học lớp 4 – bài 28 – trang )
Nhóm 4: Tiết kiệm nước (Khoa học lớp 4 – bài 29 – trang)
Nhóm 5 :Sử dụng năng lượng chất đốt (Khoa học lớp 5 – bài 42 – trang )
Nhóm 6: An toàn và tránh lãng phí khi sử dụng điện (Khoa học lớp 5 – Bài 48 – trang)
Rút kinh nghiệm
Các nhóm báo cáo.
Đóng góp ý kiến.
IV. GIÁO ÁN MINH HOẠ
III. Hoạt động dạy học
Hoạt động 2: Vẽ tranh cổ động bảo vệ nguồn nước
Bài 52. VẬT DẪN NHIỆT VÀ VẬT CÁCH NHIỆT
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
Hoạt động 2. Làm thí nghiệm
về tính cách nhiệt của không khí
Hoạt động 3: Thi kể tên và nêu công dụng
của các vật cách nhiệt
Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ (PHẦN ĐỊA LÍ)
MỤC TIÊU, PHƯƠNG THỨC TÍCH HỢP
Thông tin phản hồi cho hoạt động 1.
1.Phương thức tích hợp giáo dục
SDNLTK&HQ qua phần Địa lí
2.3. Các mức độ tích hợp nội dung giáo dục SDNLTK&HQ
II. NỘI DUNG, ĐỊA CHỈ, MỨC ĐỘ TÍCH HỢP
GIÁO DỤC SDNLTK&HQ
Thông tin phản hồi cho hoạt động 2
Lớp 5
Thông tin phản hồi cho hoạt động 3
III. HÌNH THỨC, PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁCH DẠY
DẠNG BÀI TÍCH HỢP GIÁO DỤC SDNLTK&HQ
Lớp học thiết kế tiết dạy
Thiết kế bài soạn
Nhóm 1,2: Hoạt động sản xuất của người dân ở Hoàng Liên Sơn (Địa lí lớp 4 – bài 3 – trang)
Nhóm 3,4: Đất và rừng (Địa lí lớp 5 – bài 6 – trang)
Nhóm 5,6: Nông nghiệp ( Địa lí lớp 5 – bài 11- trang).
Rút kinh nghiệm
Các nhóm báo cáo.
Rút kinh nghiệm
IV. GIÁO ÁN MINH HOẠ
Bài 8
Hoạt động sản xuất
của người dân ở Tây Nguyên (tiếp theo)
Hoạt động 2: Làm việc cả lớp
Hoạt động 3: Làm việc theo cặp
Hoạt động 4: Làm việc cả lớp
Bài 2 – lớp 5 . Địa hình và khoáng sản
(Mức độ tích hợp : bộ phận và liên hệ )
III - Các hoạt động dạy – học chủ yếu
2. Khoáng sản
Rút kinh nghiệm
Các nhóm báo cáo.
Đóng góp ý kiến.
Thống nhất quy trình và cách soạn giáo án
Tích hợp: 3 mức độ
+ Dạng bài toàn phần: Đây là những bài học trùng với bài học đang giảng dạy thì không ghi thêm gì hết mà soạn như giáo án đang sử dụng.
+ Dạng bài chỉ có một bộ phận: Những bài có 1 bộ phận liên quan đến SDNLTK&HQ thì ghi thêm vào phần mục tiêu.
+ Dạng bài liên hệ: Khi có điều kiện thì sử dụng.
Chỉ soạn với những bài khi đã có địa chỉ trong cuốn tập huấn chứ không lấy thêm.
 
Gửi ý kiến