Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Ngọc Vân
Ngày gửi: 18h:56' 10-02-2017
Dung lượng: 50.1 MB
Số lượt tải: 276
Số lượt thích: 0 người
WELCOME TO CLASS 6A1
Kim’s game
SCHOOL
COUNTRY
CLASSROOM
CITY
STUDENTS
TEACHERS
SCHOOL
COUNTRY
CLASSROOM
CITY
STUDENTS
TEACHERS
Saturday, October 4th 2014
Unit 4: BIG OR SMALL
Period: 21
Lesson 2: A - Where is your school?
(A3,4)
Saturday, October 4th 2014
Unit 4: BIG OR SMALL
Period: 21
Lesson 2: A - Where is your school?
Model sentences:
How may students are there in your school?
=>There are 860 students.
Is your school in the city or in the country?
=> It’s in the city. / My school is in the city.
20
8
400
900
in the city
in the country
Prediction
3. Look at the pictures and listen
20
8
400
900
in the city
in the country
Answers
3. Read. Then answer the questions
Phong’s school is in the country.
It’s small. There are eight
classrooms.
There are four hundred students in the school.
Thu’s school is in the city.
It’s big. There are twenty
classrooms.
There are nine hundred students in the school.
* Answer the questions.
How many classrooms are there in Phong’s school?
____________________________________
b. How many students are there in his school?
_______________________________
c. How many classrooms are there in Thu’s school?
_____________________________________
d. How many students are there in her school?
_______________________________
There are 8 classrooms in Phong’s school.
There are 400 students in his school.
There are 20 classrooms in Phong’s school.
There are 900 students in her school.
a. Is your school in the country or in the city?
It is in the country.
b. How many classrooms are there?
There are 13 classrooms.
c. How many students are there?
There are 914 students.
4. Answer.
HOMEWORK:
_ Learn by heart new words.
_ Do exercises in your workbook.
_ Prepare: UNIT 4: (Cont)
Lesson 3: B- My Class (B1,2,3,4,5)
THANKS FOR YOUR ATTENTION!!!
 
Gửi ý kiến