Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

hh7 t28 g.c.g

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Kim Tuyền
Ngày gửi: 11h:53' 14-02-2017
Dung lượng: 5.1 MB
Số lượt tải: 0
Số lượt thích: 0 người
1
CHĂO M?NG CÂC EM D?N V?I BĂI GI?NG E-LEARNING
TRU?NG THCS TĐN DNG, TĐN CHĐU
HÌNH HỌC 7
GIÁO VIÊN: PHẠM THỊ KIM TUYỀN
PHẠM THỊ PHỤNG
NĂM HỌC 2014-2015
4
TiẾT 28
§ 5. TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ BA CỦA TAM GIÁC
GÓC - CẠNH - GÓC
B
C
4
TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC
GÓC – CẠNH – GÓC (G – C – G)
a, Bài toán: Vẽ tam giác ABC biết
)
600
x
400
y
A
Cách vẽ :
- Vẽ đoạn thẳng BC = 4 cm.
Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ BC vẽ các tia Bx và Cy sao cho :
Hai tia trên cắt nhau tại
A, ta được tam giác ABC
.
.
.
Khi nói một cạnh và hai góc kề, ta hiểu
hai góc này là hai góc ở vị trí kề cạnh đó.
b, Lưu ý
TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC
GÓC – CẠNH – GÓC (G – C – G)
?1 Vẽ tam giác ABC biết
B
C
4
)
600
x
400
)
y
A
a, Bài toán
B`
C`
4
)
600
x
400
)
y
A`
.
.
.
TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU CỦA TAM GIÁC
GÓC – CẠNH – GÓC (G – C – G)
B
C
4
)
600
x
400
)
y
A
B`
C`
4
)
600
x
400
)
y
A`
Bài toán
2,4
2,4
2,4
Vậy ta có thể kết luận được tam giác ABC bằng tam giác A’B’C’ hay không?
Hãy đo để kiểm nghiệm rằng AB = A’B’ ?
?1
Xét ABC và A’B’C’ có:
BC = B’C’ (= 4 cm) (gt)
AB = A`B` (do đo đạc )
Vậy : ABC = A’B’C’ (c-g-c)
600
400
4cm
A
B
C
600
400
4cm
2,4cm
2,4cm
? ABC , ?A`B`C`
?ABC = ?A`B`C`
BC = B`C`
GT
KL
Nếu một cạnh và hai góc kề của tam giác này bằng một cạnh và hai góc kề của tam giác kia thì hai tam giác đó bằng nhau. (g.c.g)
Tính chât:
2- Trường hợp bằng nhau góc – cạnh - góc
Bài tập 1: Hãy lựa chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống để hoàn thành các câu sau:
Đúng rồi! Nháy vào vị trí bất kì để tiếp tục
Sai rồi! Nháy vào vị trí bất kì để tiếp tục
Bạn phải trả lời câu hỏi này trước khi tiếp tục
Xét ABC và A’B’C’ có:
Vậy ABC = A’B’C’ (g- c- g)
Đúng rồi! Nháy vào vị trí bất kì để tiếp tục
Sai rồi! Nháy vào vị trí bất kì để tiếp tục
Bạn phải trả lời câu hỏi này trước khi tiếp tục
Bài tập 2: Quan sát hình vẽ, hãy lựa chọn cụm từ thích
hợp bổ sung thêm điều kiện để hai tam giác ABC và
A’B’C’ bằng nhau theo trường hợp (g.c.g)
Đúng rồi! Nháy vào vị trí bất kì để tiếp tục
Sai rồi! Nháy vào vị trí bất kì để tiếp tục
Bạn phải trả lời câu hỏi này trước khi tiếp tục
Bài tập 3: Quan sát hình vẽ, hãy lựa chọn cụm từ thích
hợp bổ sung thêm điều kiện để hai tam giác ABC và
A’B’C’ bằng nhau theo trường hợp (g.c.g)
Đúng rồi! Nháy vào vị trí bất kì để tiếp tục
Sai rồi! Nháy vào vị trí bất kì để tiếp tục
Bạn phải trả lời câu hỏi này trước khi tiếp tục
Bài tập 4 : Quan sát hình vẽ, em cho biết
ABD = CDB (g-c-g) Đúng hay sai? (các yếu tố
bằng nhau được đánh dấu giống nhau trên hình)
?2 .Tìm các tam giác bằng nhau ở hình 94
9
Chứng minh :
Đúng rồi! Nháy vào vị trí bất kì để tiếp tục
Sai rồi! Nháy vào vị trí bất kì để tiếp tục
Bạn phải trả lời câu hỏi này trước khi tiếp tục
Bài tập 5 : Quan sát hình vẽ, em cho biết
ABC = DEF (g-c-g) Đúng hay sai? (các yếu tố
bằng nhau được đánh dấu giống nhau trên hình)
Đáp án:
Xét ABC và DEF có:
Nhưng góc E không phải là góc kề của cạnh DF nên ABC và DEF không bằng nhau theo trường hợp g. c. g
Đúng rồi! Nháy vào vị trí bất kì để tiếp tục
Sai rồi! Nháy vào vị trí bất kì để tiếp tục
Bạn phải trả lời câu hỏi này trước khi tiếp tục
Bài tập 6 : Quan sát hình vẽ, em cho biết
ABC = EDF (g-c-g) Đúng hay sai? (các yếu tố
bằng nhau được đánh dấu giống nhau trên hình)
AC = (gt)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Xét ABC vuông tại A và EDF vuông tại E có:
DF
Hình 96
?ABC = ?EDF
(gt)
Xét ABC và EDF có:
Vậy :
( g.c.g )
?2
Nếu một cạnh góc vuông và một góc nhọn kề cạnh ấy của tam giác vuông này bằng một cạnh góc vuông và một góc nhọn kề cạnh ấy của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau.
=> Cạnh go?c vuụng - go?c nho?n kề
3- Hệ quả:
a, Hệ quả 1:
BC
( g - c - g )
EF
(gt)
( gt )
( c m t )
ABC = DEF
Do đó
Trong một tam giác vuông, hai góc nhọn phụ nhau nên:
Mà : ( gt )
Suy ra:
Xét ABC và DEF
Ta có: . . . . . = . . . . . .
. . . . . . . = . . . . . ..
. . . . . . = . . . . . .
?
BC
( g - c - g )
EF
(gt)
( gt )
( c m t )
ABC = DEF
Do đó
Trong một tam giác vuông, hai góc nhọn phụ nhau nên:
Mà : ( gt )
Suy ra:
Xét ABC và DEF
Ta có: . . . . . = . . . . . .
. . . . . . . = . . . . . ..
. . . . . . = . . . . . .
?
Nếu cạnh huyền và một góc nhọn của tam giác vuông này bằng cạnh huyền và một góc nhọn của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau.
=> Cạnh huyờ`n - go?c nho?n
3- Hệ quả:
a, Hệ quả 1:
b, Hệ quả 2:
=> Cạnh go?c vuụng - go?c nho?n kề
Bài tập 7: Hãy lựa chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống để hoàn thành các câu sau:
Đúng rồi! Nháy vào vị trí bất kì để tiếp tục
Sai rồi! Nháy vào vị trí bất kì để tiếp tục
Bạn phải trả lời câu hỏi này trước khi tiếp tục
Bài tập 8: Hãy lựa chọn cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống để hoàn thành các câu sau:
Đúng rồi! Nháy vào vị trí bất kì để tiếp tục
Sai rồi! Nháy vào vị trí bất kì để tiếp tục
Bạn phải trả lời câu hỏi này trước khi tiếp tục
Bài tập: Cho hình bên. Chứng minh: OF = OH ?
=>
Hướng dẫn học tập:

* Đối với bài học ở tiết này:
- Nắm vững cách vẽ tam giác biết độ dài một cạnh và hai góc kề.
- Học trường hợp bằng nhau thứ ba g-c-g của tam giác, vẽ hình ghi GT-KL; và hai hệ quả về trường hợp bằng nhau của tam giác vuông.
- Làm bài tập 33, 34 sgk/ 123- Hướng dẫn bài 34 (H 99)
* Đối với bài học ở tiết tiếp theo:
- Chuẩn bị bài tập 36, 37 sgk/ 123
- Ôn lại ba trường hợp bằng nhau của hai tam giác và ba hệ quả về trường hợp bằng nhau của tam giác vuông (bằng cách thể hiện dưới dạng sơ đồ tư duy)
- Chuẩn bị thước ê ke, thước đo góc, compa.
Trên hình 99 có các tam giác nào bằng nhau ? Vì sao ?
Hình 99
Hướng dẫn Bài 34/ trang 123-sgk
một số ứng dụng thực tế của HAI tam giác BằNG NHAU
KẾT QUẢ CỦA BẠN
Question Feedback/Review Information Will Appear Here
32
BÀI HỌC ĐẾN ĐÂY KẾT THÚC
CHÚC CÁC EM MẠNH KHỎE VÀ HỌC TẬP TỐT !
XIN CHÀO VÀ HẸN GẶP LẠI
 
Gửi ý kiến