Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

huoang dan dang vien viet bang dang ky

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lý Thị Như Hoa
Ngày gửi: 20h:32' 02-08-2017
Dung lượng: 27.5 MB
Số lượt tải: 7
Số lượt thích: 0 người
HỘI NGHỊ
Tân Châu, ngày 28 tháng 7 năm 2017
HUYỆN ỦY TÂN CHÂU
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ CAM KẾT, KẾ HOẠCH CỦA CÁ NHÂN
THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT, CHỈ THỊ VÀ QUY ĐỊNH CỦA ĐẢNG
HƯỚNG DẪN
ĐĂNG KÝ CAM KẾT, KẾ HOẠCH CỦA CÁ NHÂN THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT, CHỈ THỊ VÀ QUY ĐỊNH CỦA ĐẢNG

(theo Công văn số 1218-CV/BTGTU, ngày 30/6/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

1- Sự cần thiết phải ban hành Hướng dẫn
Thực hiện Công văn số 2952-CV/BTCTW, ngày 20/6/2017 của Ban Tổ chức Trung ương;
Giảm bớt việc ban hành văn bản quá nhiều cho cá nhân;
Tạo thuận lợi cho việc theo dõi, kiểm tra, đánh giá của cấp ủy;
Đảm bảo việc rèn luyện của Đảng viên đúng thực chất, hiệu quả
Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đảng
2- Hình thức thực hiện
Việc viết bản đăng ký, cam kết và kế hoạch hành động của cá nhân chỉ thực hiện chung trong 02 loại sổ sau:
+ Sổ đăng ký cam kết và theo dõi kết quả phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên (dành cho chi bộ theo dõi, quản lý);
+ Sổ phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên (cấp cho mỗi đảng viên)
2- Hình thức thực hiện
2.1- Sổ phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên
- Áp dụng: Đảng viên trên toàn đảng bộ huyện
- Riêng đối với Đảng viên đang công tác trong LLVT, đồng thời thực hiện tốt các quy định khác theo chỉ đạo của ngành một cách phù hợp
2- Hình thức thực hiện
2.1- Sổ phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên
Một số điểm lưu ý:
+ Đảng viên là cán bộ hưu trí: nếu tiếp tục tham gia các hoạt động ở địa phương hoặc cơ quan, đơn vị thì phải thực hiện việc phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện đúng như đảng viên đang công tác.
+ Đảng viên MSH, MCT, là cán bộ hưu trí nếu không tiếp tục tham gia công tác, đảng viên trong các DN ngoài nhà nước thì tùy điều kiện tổ chức thực hiện cho phù hợp
2- Hình thức thực hiện
2.1- Sổ phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên
Một số điểm lưu ý:
+ Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chưa là đảng viên không thực hiện cam kết như đã nêu mà chỉ đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo quy định của cơ quan, đơn vị và tổ chức chính trị - xã hội nơi mình đang công tác;
+ Đảng viên khi chuyển công tác, chuyển sinh hoạt: theo hướng dẫn
2- Hình thức thực hiện
2.1- Sổ phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên
Một số điểm lưu ý:
Đảng viên khi tiếp nhận, chuyển công tác:
+ Khi tiếp nhận đảng viên đến sinh hoạt: Nếu trong đảng bộ tỉnh thì phải tiếp nhận thêm sổ phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên; Nếu ngoài đảng bộ tỉnh thì cấp sổ mới cho đảng viên và hướng dẫn thực hiện theo quy định.
2- Hình thức thực hiện
2.1- Sổ phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên
Một số điểm lưu ý:
Đảng viên khi chuyển công tác:
+ Khi đảng viên chuyển sinh hoạt nơi khác (kể cả tạm thời; trong tỉnh hay ngoài tỉnh): ngoài thực hiện theo quy trình, thủ tục hiện hành thì phải kèm thêm sổ phấn đấu của đảng viên.
2- Hình thức thực hiện
2.1- Sổ phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên
Cách thức, quy trình thực hiện:
1- Hằng tháng, mỗi đảng viên tự kiểm điểm, đánh giá và đăng ký giải pháp khắc phục vào sổ
4- Đảng viên tiếp tục ghi chép nội dung kết quả thực hiện, đề ra giải pháp khắc phục…
3- Tổng hợp vào b/c của chi bộ; nhận xét, biểu dương hoặc phê bình (nếu có) đối với từng đảng viên
2- Chi ủy (hoặc tổ đảng, hoặc BT chi bộ) theo dõi, nhận xét kết quả rèn luyện của đảng viên
2.1- Sổ phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên
Các thông tin cơ bản của đảng viên
2.1- Sổ phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên
Bản thân cam kết thực hiện có hiệu quả các nội dung trong Kế hoạch hành động của cá nhân thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội VI Đảng bộ huyện (của địa phương, đơn vị); Nghị quyết Hội nghị TW 4, TW 5 (khóa XII) (tùy theo từng đối tượng có phải xây dựng hay không)
1- Về tư tưởng chính trị
2- Về phẩm chất đạo đức, lối sống
3- Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ
4- Về tổ chức, kỷ luật
5- Về khắc phục những hạn chế, khuyết điểm thời gian qua và qua kiểm điểm, đánh giá, phân tích chất lượng Đảng viên cuối năm
1- Về tư tưởng chính trị
- Tích cực, thường xuyên học tập, nắm vững các nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh;
- Không có các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị theo tinh thần NQTW4 (khóa XII);
- Tích cực trong công tác tự phê bình và phê bình, góp ý cho đồng chí, đồng nghiệp; mạnh dạn nhận và sửa khuyết điểm của bản thân;
- Học tập nghiêm túc, tiếp thu đầy đủ tinh thần các Nghị quyết, Chỉ thị, kết luận của Đảng;
- Sẳn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ do cấp ủy, chi bộ, cơ quan phân công…;
- Gương mẫu trong công tác, trong sinh hoạt chi bộ;…
- Đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch; không chia sẽ, phát tán thông tinsai trái trên Internet…
Một số gợi ý về:
2- Về phẩm chất đạo đức, lối sống
- Thực hiện nghiêm Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm;
- Có lối sống giản dị; định kỳ hằng tháng đi cơ sở….;
- Giải quyết hồ sơ cho nhân dân đúng quy định, trong thời gian nhanh nhất;
- Không có các biểu; hiện quan liêu, hách dịch, vô cảm….
- Có tinh thần làm hết việc, không làm hết giờ…;
- Yêu thương, giúp đở đồng chí, đồng nghiệp; Không tranh công, né trách nhiệm
Một số gợi ý về:
3- Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ
Tùy theo nhiệm vụ của từng đảng viên;
Cần chỉ ra những công việc, nhiệm vụ cụ thể; không được chung chung;
Những nhiệm vụ chính trị cần tập trung giải quyết…
Những nhiệm vụ cấp ủy, chi bộ giao…
Một số gợi ý về:
4- Về tổ chức, kỷ luật
Một số gợi ý về:
- Thực hiện đảm bảo theo Bản chuẩn mực đạo đức của chi bộ, đạo đức công vụ….;
- Chấp hành nghiêm quy chế làm việc của CQ,đơn vị, không đi trễ về sớm;
- Chấp hành nghiêm quy chế trong học tập chỉ thị, nghị quyết…;
- Đi đầu thực hiện nề nếp, chế độ trong sinh hoạt đảng;
Chú ý: các nhiệm vụ cụ thể của bản thân, cơ quan, đơn vị.
5- Về khắc phục những hạn chế, khuyết điểm thời gian qua và qua kiểm điểm, đánh giá, phân tích chất lượng Đảng viên cuối năm
Mỗi đảng viên có những hạn chế, khuyết điểm khác nhau;
Là các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau phân tích chất lượng đảng viên năm 2016; Những hạn chế, khuyết điểm được cấp ủy, chi bộ, cơ quan, đơn vị chỉ ra
Một số gợi ý về:
1- Về tư tưởng chính trị
2- Về phẩm chất đạo đức, lối sống
3- Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ
4- Về tổ chức, kỷ luật
5- Về khắc phục những hạn chế, khuyết điểm thời gian qua và qua kiểm điểm, đánh giá, phân tích chất lượng Đảng viên cuối năm
- Mặt được:
- Mặt hạn chế:
- GP khắc phục:
Ghi lại một số nội dung cơ bản, kết quả nổi bật trong tháng,
Ghi cụ thể những hạn chế, khuyết điểm mắc phải (do bản thân tự nhận thấy, do nhận góp ý…); nên nêu rõ từng hạn chế
Xây dựng các giải pháp để khắc phục các hạn chế, khuyết điểm nêu trên,
Ghi lại các nhận xét của tập thể chi ủy (hoặc của đồng chí Bí thư chi bộ); tập trung các hạn chế, khuyết điểm
2- Hình thức thực hiện
2.2- Sổ đăng ký cam kết và theo dõi kết quả phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên (dành cho chi bộ theo dõi, quản lý);
2- Hình thức thực hiện
2.2- Sổ đăng ký cam kết và theo dõi kết quả phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của đảng viên (dành cho chi bộ theo dõi, quản lý);
Thông tin của chi, đảng bộ
Lê Hữu Phúc
x
x
x
Các quy định khác do chi bộ quyết định
Đánh giá cuối năm; nếu đảng viên có khuyết điểm thuộc nội dung nào thì ghi “Có khuyết điểm” vào ô tương ứng, nếu không có thì ghi “không có”
Kết quả phân tích chất lượng đảng viên cuối năm
(thực hiện theo quy định)
Kết quả xếp loại đảng viên:
+ Loại A: là đảng viên thực hiện tốt các nội dung cam kết, thật sự tiêu biểu, nổi bật; là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao hoặc xét công nhận đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở” trở lên và phải có trên 2/3 số đảng viên chính thức bỏ phiếu tán thành.
+ Loại B: là đảng viên thực hiện tốt các nội dung cam kết; là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và phải có trên 1/2 số đảng viên chính thức bỏ phiếu tán thành.
Kết quả xếp loại đảng viên:
+ Loại C: là đảng viên có vi phạm một trong các nội dung cam kết, được giới thiệu kiểm điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên hoàn thành nhiệm vụ được giao và trên 1/2 số đảng viên chính thức bỏ phiếu tán thành.
+ Loại D: là đảng viên có vi phạm một trong các nội dung đăng ký cam kết phấn đấu, tu dưỡng của đảng viên đến mức phải xem xét lỷ luật của Đảng, chính quyền, đoàn thể; là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ và có trên 1/2 số đảng viên chính thức bỏ phiếu tán thành.
THẢO LUẬN
XIN CẢM ƠN
 
Gửi ý kiến