Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Tiết 10. OBH: Tuổi Hồng. TĐN: TĐN số 3. NL: Giọng song song, giọng la thứ hòa thanh

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Ngọc (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:41' 19-10-2016
Dung lượng: 3.4 MB
Số lượt tải: 585
Số lượt thích: 0 người
`
GV: NGUYỄN THỊ HƯỚNG
Âm nhạc 8B
Tiết SHCM theo hướng NCBH
Người thực hiện: Nguyễn Thị Ngọc
Chào mừng quý thầy cô giáo
đến dự giờ thăm lớp
Kiểm tra bài cũ
Em hãy cho biết bài hát Tuổi hồng
do ai sáng tác?
Trương Quang Lục
Tiết 10:
- Ôn tập bài hát: Tuổi hồng
- Nhạc lí: Giọng song song, giọng La thứ hòa thanh
- Tập đọc nhạc: TĐN số 3
Tiết 10:
- Ôn tập bài hát: Tuổi hồng
- Nhạc lí: Giọng song song, giọng La thứ hòa thanh
- Tập đọc nhạc: TĐN số 3
I. Ôn tập bài hát:
Tuổi hồng
Đồ

Mi
Fa
Sol
La
Đố
Si
Khởi động giọng
Tiết 10:
- Ôn tập bài hát: Tuổi hồng
- Nhạc lí: Giọng song song, giọng La thứ hòa thanh
- Tập đọc nhạc: TĐN số 3
Ôn bài hát kết hợp gõ phách
Tiết 10:
- Ôn tập bài hát: Tuổi hồng
- Nhạc lí: Giọng song song, giọng La thứ hòa thanh
- Tập đọc nhạc: TĐN số 3
II. Nhạc lí:
Giọng song song, giọng La thứ hòa thanh
TIẾT 10:
NHẠC LÍ - TĐN SỐ 3
II. Nhạc lí:
Giọng song song, giọng La thứ hoà thanh
1. Giọng song song
* Quan sát và so sánh 2 ví dụ sau

- Ví dụ 1:
Hãy cho biết 2 ví dụ trên có gì giống và khác nhau? (2’)
a. Ví dụ:
Giọng C-dur (Đô trưởng)
Giọng A-moll (La thứ)
Tiết 10:
- Ôn tập bài hát: Tuổi hồng
- Nhạc lí: Giọng song song, giọng La thứ hòa thanh
- Tập đọc nhạc: TĐN số 3
Ví dụ 2: Giọng F- dur (Pha trưởng)
Giọng D- thứ (Rê thứ)
* Giống nhau:
* Khác nhau:
Hóa biểu giống nhau
Một giọng trưởng và một giọng thứ
TIẾT 10:
NHẠC LÍ - TĐN SỐ 3
II. Nhạc lí:
Giọng song song, giọng La thứ hoà thanh
1. Giọng song song
* Quan sát ví dụ sau

- Ví dụ 1: 1:
* Giống nhau:
Hoá biểu không có dấu #, dấu b
* Khác nhau:
-1 Giọng trưởng và 1 giọng thứ.
- Âm chủ khác nhau: vd1- đô; vd2- la
=> Đó gọi là cặp giọng song song
a. Ví dụ:
b. Khái niệm:
Giọng song song là một giọng trưởng và một giọng thứ có chung hoá biểu.
Giọng C-dur (Đô trưởng)
Giọng A-moll (La thứ)
Tiết 10:
- Ôn tập bài hát: Tuổi hồng
- Nhạc lí: Giọng song song, giọng La thứ hòa thanh
- Tập đọc nhạc: TĐN số 3
Em hãy nêu khái niệm giọng song song?
TIẾT 10:
II. Nhạc lí:
Giọng song song, giọng La thứ hoà thanh
1. Giọng song song
ÔN BÀI HÁT - NHẠC LÍ - TĐN SỐ 3
Giọng Đô trưởng.
Giọng La thứ .
Giọng Pha trưởng.
Giọng Rê thứ .
Tiết 10:
- Ôn tập bài hát: Tuổi hồng
- Nhạc lí: Giọng song song, giọng La thứ hòa thanh
- Tập đọc nhạc: TĐN số 3
TIẾT 10:
II. Nhạc lí:
Giọng song song, giọng La thứ hoà thanh
1. Giọng song song
Giọng La thứ tự nhiên.
a. Ví dụ:
b. Khái niệm:
Giọng song song là một giọng trưởng và một giọng thứ có chung hoá biểu.
2. Giọng La thứ hoà thanh
Giọng La thứ hoà thanh
#
I II III IV V VI VII (I)
Sự khác nhau giữa giọng La thứ tự nhiên và La thứ hòa thanh?
Giọng La thứ hoà thanh có âm bậc VII tăng lên ½ cung so với giọng La thứ tự nhiên
ÔN BÀI HÁT - NHẠC LÍ - TĐN SỐ 3
Tiết 10:
- Ôn tập bài hát: Tuổi hồng
- Nhạc lí: Giọng song song, giọng La thứ hòa thanh
- Tập đọc nhạc: TĐN số 3
Tiết 10:
- Ôn tập bài hát: Tuổi hồng
- Nhạc lí: Giọng song song, giọng La thứ hòa thanh
- Tập đọc nhạc: TĐN số 3
III. Tập đọc nhạc: TĐN số 3
Tập đọc nhạc viết ở nhịp gì?
Nhịp 3/4
Tập đọc nhạc chia thành mấy câu?
Chia thành 4 câu
Tập đọc nhạc được viết ở giọng gì?
Tập đọc nhạc được viết ở giọng La thứ hòa thanh
Tiết 10:
- Ôn tập bài hát: Tuổi hồng
- Nhạc lí: Giọng song song, giọng La thứ hòa thanh
- Tập đọc nhạc: TĐN số 3
BTCC: Em hãy nối cặp giọng song song ở cột A với cột B
Tiết 10:
- Ôn tập bài hát: Tuổi hồng
- Nhạc lí: Giọng song song, giọng La thứ hòa thanh
- Tập đọc nhạc: TĐN số 3
Bản đồ tư duy
Hướng dẫn về nhà
- Học thuộc bài hát Tuổi hồng.
- Tìm giọng song song.
- Học thuộc TĐN số 3.
Cảm ơn quý thầy cô dự giờ
tiết sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học
Chúc các em chăm ngoan học giỏi
 
Gửi ý kiến