Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Bài 16. Phương trình hoá học

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Mỹ Hạnh
Ngày gửi: 20h:09' 29-10-2017
Dung lượng: 1.0 MB
Số lượt tải: 350
Số lượt thích: 0 người
Bài : Phương Trình Hóa Học
Chào Mừng các thầy cô giáo về dự giờ chuyên đề
Môn Hóa : Lớp 8A1
1. Cho 2 sơ đồ phản ứng hóa học sau:
- Lập phương trình hóa học của 2 phản ứng trên?
Giải
2
2
2
2. Đốt cháy m(g) kim loại Mg trong không khí thu được 8 (g) hợp chất magie oxit (MgO) . Biết rằng khối lượng Mg tham gia bằng 1,5 lần khối lượng của oxi (không khí) tham gia phản ứng.
Viết phương trình phản ứng.
Tính khối lượng của Mg và oxi đã phản ứng.

Bài tập 2:
Giải

Ta có phương trình phản ứng:
2Mg + O2 t0 2MgO
b. Áp dụng ĐLBTKL ta có
mMgO + mO2 = mMgO (1)
Gọi x là khối lượng của oxi thì khối lượng Mg là 1,5x (g)
Theo (1 ) ta có: 1,5x + x = 8 => 2,5x = 8
=> x = 3,2
Vậy khối lượng oxi tham gia phản ứng là 3,2 g

Khối lượng của Mg là : 1,5 x 3,2 = 4,8g

3. PTHH nào sau đây đã cân bằng đúng?
Trong PTHH có mấy nguyên tử P tác dụng với mấy phân tử O2 , tạo ra mấy phân tử P2O5 ?
Có 4 nguyên tử P
tác dụng với 5 phân tử O2,
tạo ra 2 phân tử P2O5
Tỉ lệ này chính là ý nghĩa của PTHH.
Bài tập 3
I. LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC
II. Ý NGHĨA CỦA PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC
Số nguyên tử Al : số phân tử O2 : số phân tử Al2O3 = ?
Số nguyên tử Al : số phân tử O2 : số phân tử Al2O3 = 4 : 3 : 2
Hiểu là: Cứ 4 nguyên tử Al tác dụng với 3 phân tử O2 tạo ra 2 phân tử Al2O3
- PTHH cho biết: Tỉ lệ về số nguyên tử, số phân tử giữa các chất trong phản ứng. Tỉ lệ này đúng bằng tỉ lệ hệ số của mỗi chất trong phương trình.
Ví dụ:
Bài 16 PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC (tiêp theo)
- Số nguyên tử Al : số phân tử O2 =
Phương trình hóa học còn cho biết tỉ lệ về số nguyên tử, số phân tử của từng cặp chất trong phương trình.
4 : 3
- Số nguyên tử Al : số phân tử Al2O3 =
4 : 2
?
2 : 1
Vd: Trong PTHH sau:
- Số Phân tử O2 : số phân tử Al2O3 =
3 : 2
Trong PTHH trên, thử nghĩ xem còn có tỉ lệ cặp chất nào nữa ?
Bài 16 PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC (tiêp theo)
I. LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC
II. Ý NGHĨA CỦA PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC
- PTHH cho biết: Tỉ lệ về số nguyên tử, số phân tử giữa các chất trong phản ứng. Tỉ lệ này đúng bằng tỉ lệ hệ số của mỗi chất trong phương trình.
III. LUYỆN TẬP
Al + CuSO4 --------> Alx(SO4)y + Cu
a. Xác định các chỉ số x và y.
b. Lập phương trình hóa học.cho biết tỉ lệ số nguyên tử của cặp đơn chất kim loại và tỉ lệ số phân tử của cặp hợp chất
Bài 16 PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC (tiêp theo)
I. LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC
II. Ý NGHĨA CỦA PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC
Bài tập 1: Cho sơ đồ phản ứng hóa học như sau:
III. LUYỆN TẬP
Bài 16 PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC (tiêp theo)
I. LẬP PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC
II. Ý NGHĨA CỦA PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC
Bài 2: Hòa tan canxi cacbua(CaC2) vào nươc (H2O) ta thu được khí axetilen (C2H2) và canxi hiđrôxit (Ca(OH)2)
Lập phương trình phản ứng
Nếu dùng 41(g) CaC2 thì thu được 13(g) C2H2 và 37(g)
Ca(OH)2 . Vậy phải dùng bao nhiêu ml nước ? Biết rằng khối lượng riêng của nước là 1g/ml; thể tích chất lỏng : v = m/D
Bài 16
PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC
LẬP PHƯƠNG TRÌNH
HÓA HỌC
Ý NGHĨA CỦA
PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC
Viết

đồ
phản ứng
Cân bằng
số nguyên
Tử của
Mỗi
nguyên tố
Viết
phương
trình
Hóa học
Biết tỉ lệ
số nguyên
Tử, số
Phân tử
Các chất
Trong
phản ứng
Biết tỉ lệ
số nguyên
Tử, số
Phân tử
Các cặp
Chất trong
phản ứng
Bước 1
Bước 2
Bước 3
 
Gửi ý kiến