Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

quy dong mau toan 8

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Văn Tư
Ngày gửi: 17h:20' 16-02-2017
Dung lượng: 1.0 MB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích: 0 người
NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG
QUÝ THẦY CÔ GIÁO ĐẾN DỰ GIỜ LỚP 8A2!
Giáo viên: Trần Văn Tư
MÔN: ĐẠI SỐ 8
NHẮC LẠI KIẾN THỨC CŨ
** Định nghĩa:
Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức
là biến đổi các phân thức đã cho
thành những phân thức mới
có cùng mẫu thức và lần lượt
bằng các phân thức đã cho
Kí hiệu: MTC (mẫu thức chung)
Ví dụ:
MTC = (x + y)(x - y)
**. Định nghĩa:
1. Tìm mẫu thức chung:
MTC là một tích chia hết cho
mẫu thức của mỗi phân thức đã cho
MTC = 12x2y3z
6
4
z
y
x2
y3
x
12
BCNN(4,6)
x2
y3
z
**. Định nghĩa:
1. Tìm mẫu thức chung:
MTC là một tích chia hết cho
mẫu thức của mỗi phân thức đã cho
MTC = 12x5y4
**. Định nghĩa:
1. Tìm mẫu thức chung:

VD: Tỡm MTC c?a:


* Bước 1: Phân tích các mẫu thức thành nhân tử
* Bước 2: Chọn mẫu thức chung
MTC = 12x(x – 1)2
4
6
12
BCNN(4,6)
x
(x-1)2
(x-1)
x
(x-1)2
12x(x – 1)2
**. Định nghĩa:
1. Tìm mẫu thức chung:

VD: Tỡm MTC c?a:


* Bước 1: Phân tích các mẫu thức thành nhân tử
* Bước 2: Chọn mẫu thức chung
MTC = 12x(x – 1)2
Cách tìm MTC:
………
** MTC cần tỡm là một tích mà các nhân tử đưu?c chọn nhuư sau:

Nhân tử bằng số của MTC là tích các nhân tử bằng số ở các mẫu thức của các phân thức đã cho (Nếu các nhân tử bằng số ở các mẫu thức là nh?ng số nguyên duong thỡ nhân tử bằng số của MTC là BCNN của chúng).

- Với mỗi luỹ thừa của cùng một biểu thức có mặt trong các mẫu thức, ta chọn luỹ thừa với số mũ cao nhất.
**. Định nghĩa:
1. Tìm mẫu thức chung:
2. Quy đồng mẫu thức:
* Bước 1: Phân thích các mẫu thức thành nhân tử rồi tìm mẫu thức chung
MTC = 12x(x – 1)2
* Bước 2: Tìm nhân tử phụ của mỗi mẫu thức
* Bước 3: Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân thức với nhân tử phụ tương ứng
12x(x – 1)2
12x(x – 1)2
= 3x
: 4(x – 1)2
: 6x(x – 1)
= 2(x – 1)
Cách quy đồng mẫu thức nhiều phân thức:
. 3x
. 3x
. 2(x – 1)
. 2(x – 1)
**. Định nghĩa:
1. Tìm mẫu thức chung:
2. Quy đồng mẫu thức:
* Bước 1: Phân tích các mẫu thức thành nhân tử rồi tìm mẫu thức chung
* Bước 2: Tìm nhân tử phụ của mỗi mẫu thức
* Bước 3: Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân thức với nhân tử phụ tương ứng

Quy d?ng m?u th?c c?a hai phõn th?c:

Nhóm I

Quy d?ng m?u th?c c?a hai phõn th?c:

Nhóm II
**. Định nghĩa:
1. Tìm mẫu thức chung:
2. Quy đồng mẫu thức:
* Bước 1: Phân thích các mẫu thức thành nhân tử rồi tìm mẫu thức chung
* Bước 2: Tìm nhân tử phụ của mỗi mẫu thức
* Bước 3: Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân thức với nhân tử phụ tương ứng
BT 15/a)

Quy d?ng m?u th?c c?a hai phõn th?c:

MTC = 2(x + 3)(x – 3)
Giải
Suy ra:
**. Định nghĩa:
1. Tìm mẫu thức chung:
2. Quy đồng mẫu thức:

Quy d?ng m?u th?c c?a hai phõn th?c:

* Bước 1: Phân thích các mẫu thức thành nhân tử rồi tìm mẫu thức chung
MTC = 2x(x – 5)
* Bước 2: Tìm nhân tử phụ của mỗi mẫu thức
* Bước 3: Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân thức với nhân tử phụ tương ứng
Giải
Suy ra:

Quy d?ng m?u th?c c?a hai phõn th?c:

MTC = 2x(x – 5)
Giải
Suy ra:
**. Định nghĩa:
1. Tìm mẫu thức chung:
2. Quy đồng mẫu thức:
* Bước 1: Phân thích các mẫu thức thành nhân tử rồi tìm mẫu thức chung
* Bước 2: Tìm nhân tử phụ của mỗi mẫu thức
* Bước 3: Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân thức với nhân tử phụ tương ứng
BT 14/a)

Quy d?ng m?u th?c c?a hai phõn th?c:

Giải
Suy ra:
MTC = 12x5y4
* Nắm chắc cách tìm MTC, các bước quy đồng mẫu thức nhiều phân thức.
* Xem lại các dạng bài đã giải.
* Bài tập về nhà: 14b,15b,16 SGK/43.
* Hướng dẫn BT: 16
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
* Tiết sau: Luyện tập .
* Chuẩn bị bài tập: 17, 18, 19 SGK/43.
* Ôn lại các phương pháp phân tích đa thức thành nhân tử.


Đối với tiết học này:
Đối với tiết học tiếp theo:
a) MTC:
.
b)
có thể viết
Kính chúc quí thầy cô mạnh khoẻ,
chúc các em học tốt!
 
Gửi ý kiến