Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Bài 20. Tinh thần yêu nước của nhân dân ta

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Thị Hiền
Ngày gửi: 15h:15' 11-02-2017
Dung lượng: 2.3 MB
Số lượt tải: 142
Số lượt thích: 0 người
TINH THẦN YÊU NƯỚC CỦA NHÂN DÂN TA
(Hồ Chí Minh)
Tiết 81
Kiểm tra bài cũ
Đọc thuộc lòng 9 câu tục ngữ về con người và xã hội.
- Giải thích nghĩa đen, nghĩa bóng của câu tục ngữ số 8.
 I. Tìm hiểu chung:
Người chiến sĩ cách mạng, anh hùng giải phóng dân tộc, là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.
- Là nhà văn, nhà thơ lớn .
- Là danh nhân văn hóa thế giới.

Hồ Chí Minh (1890-1969)
1. Tác giả:
Tiết 81: TINH THẦN YÊU NƯỚC CỦA NHÂN DÂN TA
kính yêu


2. Tác phẩm:
* Xuất xứ:
* Vấn đề nghị luận:
Tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam.
Tiết 81: TINH THẦN YÊU NƯỚC CỦA NHÂN DÂN TA
* Bố cục:
 I. Tìm hiểu chung:
1. Tác giả:
(HỒ CHÍ MINH)
(Học SGK trang 25)
Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta.
* Bố cục: 3 ph?n
Nêu vấn d? ngh? lu?n: "Từ đầu.. lũ cướp nước"=> Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước.
Giải quyết vấn đề: "Lịch sử ta .. lòng nồng nàn yêu nước" =>Ch?ng minh truy?n th?ng yêu nước c?a nhn dn ta.
Kết thúc vấn đề: Còn lại => D` ra nhi?m v? c?a D?ng l khích l? lịng yu nu?c c?a m?i ngu?i.
Tiết 81: TINH THẦN YÊU NƯỚC CỦA NHÂN DÂN TA
(HỒ CHÍ MINH)
Tiết 81: TINH THẦN YÊU NƯỚC CỦA NHÂN DÂN TA
(HỒ CHÍ MINH)

II. Đọc - hiểu văn bản:
 I. Tìm hiểu chung:
1. Nhận định chung về lòng yêu nước:
Với cảm xúc tự hào, tác giả khẳng định: Tinh thần yêu nước là một truyền thống quí báu của dân ta. Đó là một sức mạnh to lớn để chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược.
2. Chứng minh truyền thống yêu nước của nhân dân ta:
Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta.
Từ xưa đến nay, mỗi
khi Tổ quốc bị xâm
lăng, thì tinh thần ấy
lại sôi nổi,nó kết thành
một làn sóng vô cùng
mạnh mẽ, to lớn,
nó lướt qua mọi sư
nguy hiểm,khó khăn,
nó nhấn chìm tất cả
lũ bán nước và
lũ cướp nước.
Tiết 81: TINH THẦN YÊU NƯỚC CỦA NHÂN DÂN TA
(HỒ CHÍ MINH)2. Chứng minh truyền thống yêu nước của nhân dân ta:
? Để chứng minh làm rõ nhận định:”Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta”, tác giả đã đưa ra những dẫn chứng nào và sắp xếp theo trình tự nào?
Truyền thống yêu nước của nhân dân ta
Những biểu hiện của lòng yêu nước
Trong lịch sử
Những cuộc kháng chiến thời đại: Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung.
Chúng ta phải ghi nho? cơng on
Truyền thống yêu nước của nhân dân ta
Những biểu hiện của lòng yêu nước
Trong lịch su?
Trong hiện tại
Những cuộc kháng chiến thời đại: Bà Trưng. Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung.
Từ cụ già đến em nhỏ
Từ kiều bào. đến đồng bào.
Từ .miền ngược đến miền xuôi
Từ chiến sĩ. đến công chức.
Từ phụ nữ . đến các mẹ.
Từ công nhân,. đến điền chủ.
Chúng ta phải ghi nho? cơng on
Nhiều hành động yêu nước khác nhau:
Chịu đói, bám sát lấy giặc đặng tiêu diệt giặc.
- Nhịn ăn để ủng hộ bộ đội.
- Khuyên chồng con tòng quân
- Xung phong giúp việc vận tải.
- Săn sóc yêu thương bộ đội.
- Thi đua tăng gia sản xuất.
- Quyên ruộng đất cho Chính phủ.
Thủ pháp liệt kê hàng loạt dẫn chứng vừa cụ thể, vừa khái quát, vừa điển hình, các sự việc và con người được liên kết theo mô hình “từ …đến…” Cách viết ấy đã làm sáng tỏ lòng nồng nàn yêu nước, tinh thần đoàn kết dân tộc và nhiệt tình tham gia kháng chiến cứu nước của nhân dân ta là vô cùng mạnh mẽ và phong phú, đa dạng .
Nghệ thuật sử dụng và trình bày dẫn chứng trong đoạn này có gì đặc biệt ?
Chiến sĩ ta ngoài mặt trận
Hậu phương vì tiền tuyến
Phụ nữ giu?p vi?c v?n ta?i
Truyền thống yêu nước của nhân dân ta
Những biểu hiện của lòng yêu nước
Trong lịch sử
Trong hi?n ta?i
Bà Trưng. Bà Triệu,.
Từ .đến .
Từ .đến.
Đều giống nhau nơi lòng nồng nàn yêu nước.
Chúng ta phải ghi nhớ
Tiết 81: TINH THẦN YÊU NƯỚC CỦA NHÂN DÂN TA
(HỒ CHÍ MINH)
II. D?c - hi?u van b?n:
1. Nhận định chung về lòng yêu nước:
2. Chứng minh truyền thống yêu nước của nhân dân ta:
Bằng những nhận xét khái quát và những chứng cứ biểu hiện tinh thần yêu nước trong lịch sử dân tộc và trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, bài văn đã làm sáng tỏ một chân lí: Dân ta có truyền thống yêu nước nồng nàn.
3. D` ra nhiệm vụ :
 I. Tìm hiểu chung:
Truyền thống yêu nước của nhân dân ta
Những biểu hiện của lòng yêu nước
Trong lịch sử
Trong hi?n ta?i
Đề ra nhieäm vuï
Giải thích, tuyên truyền, tổ chức, lãnh đạo, làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đều được thực hành vào công việc yêu nước, công việc kháng chiến.
Tiết 81: TINH THẦN YÊU NƯỚC CỦA NHÂN DÂN TA
(HỒ CHÍ MINH)
? THA?O LU?N:
Ngh? thu?t nghi? lu?n o? ba`i na`y co? nhu~ng da?c di?m gi` nơ?i b?t?
( v` bơ? cu?c, cho?n lo?c d~n chu?ng va` tri`nh tu? dua d~n chu?ng, hi`nh a?nh so sa?nh,)
 I. Tìm hiểu chung:
II. Đọc - hiểu văn bản
1. Nhận định chung về lòng yêu nước:
2. Chứng minh truyền thống yêu nước của nhân dân ta:
3. D` ra nhiệm vụ:
Phát huy hơn nữa truyền thống yêu nước của toàn dân. Tất cả mọi người đóng góp vào công việc kháng chiến.
III. Tổng kết:
Theo em, tinh thần yêu nước còn được thể hiện như thế nào trong những hoàn cảnh khác, đặc biệt là ngày nay?
III. Tổng kết
Nghệ thuật: - Xây dựng luận điểm ngắn gọn, súc tích, lập luận chặt chẽ, dẫn chứng toàn diện, tiêu biểu, chọn lọc,...
- Sử dụng từ ngữ gợi hình ảnh, phép liệt kê, so sánh đặc sắc,…
- Bài văn là một mẫu mực về lập luận, bố cục và cách dẫn chứng của thể văn nghị luận.
* Ghi nhớ :(SGK/27).
2. Ý nghĩa văn bản:
Truyền thống yêu nước quý báu của nhân dân ta cần được phát huy trong hoàn cảnh lịch sử mới để xây dựng và bảo vệ đất nước.
Câu 1: Văn bản Tinh thần yêu nước của nhân dân ta thuộc thể loại ?
A. Tự sự B. Miêu tả
C. Biểu cảm D. Nghị luận
Câu 2: Văn bản Tinh thần yêu nước của nhân dân ta được ra đời trong hoàn cảnh nào?
Trong cuộc kháng chiến chống giặc Nguyên Mông.
Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.
Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mĩ.
IV. Luyện tập
Câu 3: Để chứng minh làm rõ tinh thần yêu nước của đồng bào ta ngày nay, tác giả đã nêu những biểu hiện của lòng yêu nước, đó là những biểu hiện nào?
Tất cả mọi người đều có lòng yêu nước
B. Từ tiền tuyến đến hậu phương đều có hành động yêu nước
C. Mọi nghề nghiệp, mọi tầng lớp, mọi lứa tuổi đều thi đua yêu nước.
D. Cả ba phương án trên.
.
Hướng dẫn tự học:
* Bài vừa học:
- Nắm các nội dung bài học.
Chọn học thuộc một đoạn trong bài văn.
Viết đoạn văn ngắn về tinh thần học tập của lớp em có cấu trúc câu “ từ . . . đến . . .”
- Tìm đọc một số văn bản nghị luận của Hồ Chí Minh.
Bài sắp học: Câu đặc biệt
- Đọc kĩ từng mục, thực hiện các yêu cầu.
- Tìm hiểu thế nào là câu đặc biệt ?
- Tác dụng của câu đặc biệt.
- So sánh câu đặc biệt với câu rút gọn.


Xin chân thành cảm ơn
Kính chúc các thầy cô và các em
mạnh khỏe, hạnh phúc
 
Gửi ý kiến