Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Bài 27. Chế độ phong kiến nhà Nguyễn

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Lê
Ngày gửi: 20h:24' 01-11-2017
Dung lượng: 2.8 MB
Số lượt tải: 516
Số lượt thích: 0 người
Chương VI : VIỆT NAM NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX
Tiết 60. Bài 27 . Chế độ phong kiến nhà Nguyễn

I / Tình hình chính trị - kinh tế .
LỊCH SỬ 7
Thăng Long
Gia Định
Phú Xuân
Quy Nhơn
Chú giải
Phú Xuân
Tên đơn vị hành chính
Nguyễn Ánh tấn công TS
bằng đường thuỷ
Nguyễn Ánh tấn công TS
Bằng đường bộ
1 . Nhà Nguyễn lập lại chế độ
phong kiến tập quyền .
I / Tình hình chính trị - kinh tế .
Bắc Giang
Quang Toản rút chạy
a . Nhà Nguyễn thành lập .
Nhà Nguyễn được thành lập trong hoàn cảnh nào ?
- Nội bộ Tây Sơn suy yếu .
Thăng Long
Gia Định
Phú Xuân
Quy Nhơn
1802
6/1801
1802
Chú giải
Phú Xuân
Tên đơn vị hành chính
Nguyễn Ánh tấn công TS
bằng đường thuỷ
Nguyễn Ánh tấn công TS
Bằng đường bộ
1 . Nhà Nguyễn lập lại chế độ
phong kiến tập quyền .
I / Tình hình chính trị - kinh tế .
Bắc Giang
Quang Toản rút chạy
a . Nhà Nguyễn thành lập .
- Nội bộ Tây Sơn suy yếu .
1 . Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền .
Sau khi lật đổ triều Tây Sơn Nguyễn Ánh đã làm gì ?
- Năm 1802,Nguyễn Ánh đặt niên hiệu
Gia Long , lập ra triều Nguyễn .
VUA GIA LONG
1762 - 1820
I / Tình hình chính trị - kinh tế .
a . Nhà Nguyễn thành lập .
- Nội bộ Tây Sơn suy yếu .

- Chọn Phú Xuân ( Huế ) làm
kinh đô.
- Năm 1806, Nguyễn Ánh lên ngôi Hoàng đế.
Nhà Nguyễn tồn tại trong lịch sử bao nhiêu năm và
trải qua bao nhiêu đời vua trị vì ?
Em biết gì về vua Gia Long ?
Các triều đại Lý , Trần , Lê đã chọn Thăng Long làm
kinh đô còn nhà Nguyễn đã đóng đô ở đâu ?
Cờ long tỉnh
Ấn vàng Minh Mạng
I / Tình hình chính trị - kinh tế .
1 . Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền .
a . Nhà Nguyễn thành lập .
b. Chế độ phong kiến tập quyền .
- Tổ chức nhà nước :
- Thời Gia Long .
-Thời Minh Mệnh
VUA
BộLại
Bộ Lễ
Bộ Hộ
Bộ Binh
Bộ Hình
Bộ Công
VUA
6 Bộ
Các cơ quan chuyên
môn(Ngự sử đài,
Hàn Lâm viện …..)
Em có nhận xét gì qua sơ đồ trên ?
Vua trực tiếp nắm mọi quyền hành trong
nước từ trung ương đến địa phương .
I / Tình hình chính trị - kinh tế .
1 . Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền .
a . Nhà Nguyễn thành lập .
b. Chế độ phong kiến tập quyền .
- Tổ chức nhà nước :
Vua trực tiếp nắm mọi quyền hành trong
nước từ trung ương đến địa phương .
- Hành chính :
Cả nước
30 tỉnh
(Tổng đốc)
1 phủ trực
thuộc
- Thời Gia Long .
-Thời Minh Mệnh
Em có nhận xét gì qua sơ đồ trên ?
Năm 1831-1832 cả nước được chia thành 30 tỉnh
và một phủ trực thuộc .
I / Tình hình chính trị - kinh tế .
Lược đồ hành chính VN hiện nay
Lược đồ hành chính VN thời Nguyễn
Em có suy nghĩ gì về lãnh thổ của nước ta qua hai lược đồ trên ?
Huyện Hoài đức của chúng ta vào thời Nguyễn thuộc tỉnh nào ?
I / Tình hình chính trị - kinh tế .
1 . Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền .
a . Nhà Nguyễn thành lập .
b. Chế độ phong kiến tập quyền .
- Tổ chức nhà nước :
- Hành chính :
- Luật pháp:
Về bộ luật thời Nguyễn :
Năm 1811, Tổng trấn Bắc thành được lệnh chủ trì việc biên soạn bộ luật
mới của thời Nguyễn . Lựa theo ý của Gia Long,nhóm Nguyễn Văn Thành
Đã cho sao chép gần như nguyên vẹn bộ luật nhà Thanh đang được thi hành .
Năm 1815 bộ luật mới được ban hành …..
“ Luật Gia Long “ gồm 398 điều , chia thành 7 chương ,ngoài ra còn có 30
điều “tạp tụng “. Mặc dầu là nói tham khảo cả luật Hồng Đức và luật nhà Thanh,
Nhưng thực ra nó sao chép luật nhà Thanh là chính ….Các điều luật phản ánh
thực tiễn nước ta trong luật Hồng Đức đều không còn. Hình phạt đày làm nô tì
được đặt lại .Tuy nhiên ,tệ tham nhũng của quan lại cũng được xem là một nội
dung quan trọng của luật .
( Theo Đại cương lịch sử Việt Nam tâp I )
Điều 223 ghi rõ: “ Phàm kẻ mưu phản và đại nghịch và những kẻ
cùng mưu đều lăng trì xử tử “
Điều 225 quy định “ những người nói hay viết xúc phạm đến vua quan và nhà nước phong kiến đều bị xử chém “
Qua đoạn tư liệu trên em thấy Hoàng triều
luật lệ ra đời vào thời gian nào ?
Năm 1815,nhà Nguyễn ban hành bộ Hoàng triều luật lệ .
Gia Long ban hành bộ Hoàng triều luật lệ nhằm mục đích gì ?
I / Tình hình chính trị - kinh tế .
1 . Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền .
a . Nhà Nguyễn thành lập .
b. Chế độ phong kiến tập quyền .
- Tổ chức nhà nước :
- Hành chính :
- Luật pháp:
- Quân đội :
Em quan sát bức tranh rồi rút ra nhận xét?
Gồm nhiều binh chủng,xây dựng thành luỹ vững chắc.
I / Tình hình chính trị - kinh tế .
1 . Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền .
a . Nhà Nguyễn thành lập .
b. Chế độ phong kiến tập quyền .
- Tổ chức nhà nước :
- Hành chính :
- Quân đội :
- Luật pháp:
Em hãy nêu chính sách đối ngoại của nhà Nguyễn ?
- Thần phục nhà Thanh , đóng cửa không tiếp xúc
với Phương Tây .
Em hãy so sánh chính sách ngoại giao thời Nguyễn với thời
Quang Trung ?
Tại sao lại khước từ các nước Phương Tây ?
Chính sách này dẫn đến hậu quả gì ?
I / Tình hình chính trị - kinh tế .
1 . Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền .
c. Ngoại giao :
Hãy liên hệ chính sách ngoại giao hiện nay
của Đảng ta ?
a . Nhà Nguyễn thành lập .
b. Chế độ phong kiến tập quyền .
Chi tiết nào chứng tỏ nhà Nguyễn thần phục nhà Thanh ?
Em lấy ví dụ minh hoạ ?
Em có nhận xét gì về tình hình chính trị của nhà Nguyễn ?
=> Nhà nước TƯ tập quyền .
1 . Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền.
2 . Kinh tế dưới triều Nguyễn .
I / Tình hình chính trị - kinh tế .
a . Nông nghiệp .
Tình hình nền kinh tế nông nghiệp nước ta đầu thế kỉ XIX ?
Trước tình hình trên nhà Nguyễn đã có chính sách gì ?
Ruộng đất : Chú trọng khai hoang , lập ấp ,lập đồn điền .
Đặt lại chế độ quân điền
Điều gì chứng tỏ nhà Nguyễn chú trọng khai hoang lập ấp ?
Em biết gì về chính sách quân điền ?
Công cuộc khai hoang ở thời Nguyễn có tác dụng như thế nào ?
1 . Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền.
2 . Kinh tế dưới triều Nguyễn .
a . Nông nghiệp .
-Ruộng đất : Chú trọng khai hoang , lập ấp.
đặt lại chế độ quân điền .
Thảo luận nhóm
Tại sao diện tích canh tác được tăng
thêm mà vẫn còn tình trạng nông dân
lưu vong ?
Đáp án
Ruộng đất còn bỏ hoang nhiều .
Bọn địa chủ , cường hào vẫn cướp
ruộngđất của nông dân
- Chế độ quân điền không còn tác dụng

.
90
80
70
60
50
40
30
20
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
I / Tình hình chính trị - kinh tế .
1 . Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền.
2 . Kinh tế dưới triều Nguyễn .
a . Nông nghiệp .
- Công trình thuỷ lợi : Đê điều không được quan
tâm tu sửa, lụt lội hạn hán xảy ra luôn .
I / Tình hình chính trị - kinh tế .
Em có suy nghĩ gì về đời
sống nhân dân ta ở đầu thế kỉ XIX ,
Qua câu nóivà bức tranh trên ?
=> Đời sống nông dân vô cùng khổ cực .
“Oai oái như phủ Khoái xin cơm .”
Nhà Nguyễn có quan tâm tới công trình thuỷ lợi không ?
- Ruộng đất : Chú trọng khai hoang , lập ấp.
đặt lại chế độ quân điền .
1 . Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền.
2 . Kinh tế dưới triều Nguyễn .
a . Nông nghiệp .
b . Công thương nghiệp .
I / Tình hình chính trị - kinh tế .
* Thủ công nghiệp :
Qua bức ảnh và nhận xét của người Mĩ , em thấy thủ
công nghiệp Nhà nước phát triển những ngành gì ?
Thợ đóng tàu nước ta có tay nghề khá cao ,biết ứng dụng kĩ thuật
châu Âu . Một người Mĩ đến nước ta năm 1820 nhận xét : “ Người
Việt Nam là những thợ đóng tàu thành thạo . Họ hoàn thành công
trình với kĩ thuật hết sức chính xác “
Thủ công nghiệp nhà nước phát triển mạnh .
đặc biệt là ngành đóng tàu .
Nhận xét trên đây của một người nước ngoài gợi cho em suy nghĩ gì
về tài năng của thợ thủ công nước ta ở đầu thế kỉ XIX ?
Đối với ngành khai thác mỏ thì sao ?
- Ngành khai thác mỏ được mở rộng .
Thủ công nghiệp trong nhân dân có đặc điểm gì ?
- Thủ công nghiệp trong nhân dân có phát triển, song bị hạn chế .
Mặc dù có nhiều tiềm lực nhưng vì sao thủ công nghiệp không
phát triển được ?
1 . Nhà Nguyễn lập lại chế độ phong kiến tập quyền.
2 . Kinh tế dưới triều Nguyễn .
a . Nông nghiệp .
b . công thương nghiệp .
I / Tình hình chính trị - kinh tế .
* Thủ công nghiệp :
* Thương nghiệp :
Qua đoạn phim vừa rồi em có nhận xét gì về
thương nghiệp trong nước ?
-Nội thương các đô thị ,thị tứ phồn thịnh .
Chính sách ngoại thương của nhà Nguyễn được thể hiện
như thế nào ?
- Ngoại thương :+Trao đổi buôn bán với các nước trong khu vực
+ Hạn chế buôn bán với người Phương Tây .
Em có nhận xét gì về tình hình kinh tế dưới triều Nguyễn ?
=> Kinh tế phát triển chậm .
TRÒ CHƠI Ô CHỮ
AI NHANH HƠN
LUẬT CHƠI

Cả lớp chia làm hai đội :Đội đỏ và đội xanh
Có 8 ô chữ hàng ngang và một hàng dọc với 8 ô hàng ngang
là một câu hỏi - học sinh trả lời để tìm ra ô hàng dọc . Trong
mỗi câu trả lời có một chữ cái màu đỏ - chữ cái này là một
chữ nằm trong ô hàng dọc .
Trả lời đùng ô hàng ngang ,mỗi ô đạt 1 bông hoa màu đỏ
( xanh )
Trả lời đúng ô hàng dọc khi lật được 1 ->4 ô hàng ngang đạt
4 bông hoa màu đỏ (xanh ),khi lật được 4 -> 8 ô hàng ngang
đạt 2 bông hoa màu đỏ ( xanh ).

TRÒ CHƠI Ô CHỮ
1
3
5
4
2
7
6
8
Ấn vàng Minh Mạng
Cờ long tỉnh
Hướng dẫn về nhà
* Đời sống nhân dân dưới triều Nguyễn như thế nào ?
* diễn biến , kết quả , ý nghĩa ,của các cuộc khởi nghĩa
nông dân thời Nguyễn :
- Khởi nghĩa Phan Bá Vành .
- Khởi nghĩa Nông Văn Vân .
- Khởi nghĩa Lê Văn Khôi .
- Khởi nghĩa Cao Bá Quát .
Kính chúc các thầy cô mạnh khoẻ
Chúc các em học tập tốt
 
Gửi ý kiến