Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Bài 7. Tính chất hoá học của bazơ

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Bùi Thị Ngoc Thanh
Ngày gửi: 13h:59' 08-10-2019
Dung lượng: 1.5 MB
Số lượt tải: 229
Số lượt thích: 0 người

Bài 7: TÍNH CH?T HĨA H?C C?A BAZO
TRƯỜNG THCS THẠNH ĐÔNG
Giáo viên: BÙI THỊ NGỌC THANH
Tuần 6 – Tiết 11
Kiểm tra miệng
Câu hỏi:
Em hãy tìm và phân loại các bazơ trong số các chất cho sau đây :
Na2O; H2SO4; CaCl2; NaOH; Fe2O3; CuO; Cu(OH)2;CaO; FeSO4;
Ca(OH)2; KOH; Fe(OH)3.
Trả lời
Bazơ
Bazơ tan (dung dịch bazơ - kiềm):
NaOH; KOH; Ca(OH)2.
Bazơ không tan: Cu(OH)2; Fe(OH)3.
Vậy những loại bazơ này có những tính chất hóa học nào ?
1. Tác dụng của dung dịch bazo với chất chỉ thị màu:
+ TN1: Dung dịch NaOH tác dụng với quỳ tím.
Tiết 11 TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA BAZƠ
+ TN 2: Dung dịch NaOH tác dụng với dung dịch phenolphtalein.
Tiến hành thí nghiệm
Hiện tượng
Kết luận
- Giấy quỳ tím thành màu xanh.
- Dung dịch phenol phtalein không màu thành màu đỏ.
- Dung dịch bazơ làm quỳ tím thành màu xanh.
- Dung dịch bazơ làm dung dịch phenol phtalein không màu thành màu đỏ.
Tiết 11.TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA BAZƠ
Các dung dịch bazo(kiềm) làm đổi màu chất chỉ thị:
- Quỳ tím thành màu xanh
- Dung dịch phenolphtalein không màu thành màu đỏ
.
1. Tác dụng của dung dich bazo với chất chỉ thị màu:
Tiết 11.TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA BAZƠ
2.Tác dụng của dung dịch bazơ với oxit axit
Dd bazơ (kiềm) + oxit axit  Muối + nước
Pứ: 2NaOH + CO2  Na2CO3 + H2O
Hoặc NaOH + CO2  NaHCO3
3. Tác dụng của bazơ với axit
Bazơ + Axit  Muối + Nước
Phương trình hóa học :
NaOH + HCl  NaCl + H2O
Cu(OH)2 + H2SO4  CuSO4 + 2H2O
Hãy viết phương trình minh họa pứ giữa bazơ với axit?
Bazo tan và bazo không tan đều tác dụng với axit tạo thành muối và nước. Phản ứng giữa axit và bazo gọi là phản ứng trung hòa.
Hãy viết phương trình minh họa pứ giữa bazơ với oxit axit?
Em hãy viết phương trình tổng quát của pứ giữa bazơ với oxit axit?
Em hãy viết phương trình tổng quát của pứ giữa bazơ với axit?
Tiết 11.TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA BAZƠ
4. Bazo không tan bị nhiệt phân hủy:
Thí nghiệm : Đun nóng ống nghiệm chứa Cu(OH)2
 HS quan sát hiện tượng, nhận xét và viết PTHH
Hiện tượng: Đun nóng Cu(OH)2 màu xanh lơ sinh ra chất rắn CuO màu đen và nước
* Nhận xét :
Phản ứng phân hủy Cu(OH)2 mà xanh lơ sinh ra chất rắn CuO màu đen và hơi nước.
Phương trình phản ứng:
to
Bazo (không tan)
oxitbazo và nước
Tiết 11.TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA BAZƠ
5. Tác dụng của dung dịch bazơ với dung dịch muối (tìm hiểu bài 9)
TỔNG KẾT
DD bazơ (kiềm)
Bazơ
Bazơ không tan
Làm quì tím chuyển màu xanh.
Làm d.d phenolphtalein từ không màu chuyển thành màu đỏ.
+ Axit Muối + nước
+ oxit axit  Muối + nước.
oxit bazơ + nước
to
Hướng dẫn học tập:
Đối với tiết học này:
+ Xem lại TCHH của Bazo tan và không tan
+ BTVN: 1,2,3,5/25 SGK
Hướng dẫn BT5 SGk tr.25
a) Sơ đồ tính:
b) B1: Viết phương trình phản ứng của NaOH + H2SO4
B2: Tính theo sơ đồ:
- Đối với tiết học sau:
đọc trước Phần A – Bài: Một số bazơ quan trọng. Xem kỹ phần sản xuất NaOH.
Chúc các Thầy cô giáo mạnh khoẻ!

Chúc các em học tốt!
 
Gửi ý kiến