Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Bài 3. Sông ngòi và cảnh quan châu Á

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thu Hiền
Ngày gửi: 20h:03' 24-09-2017
Dung lượng: 7.7 MB
Số lượt tải: 365
Số lượt thích: 0 người
ĐỊA LÝ 8
Chào mừng qu thầy cô
đến dự giờ tham l?p
Giáo viên: Nguyễn Thị Thu Hiền
1/ Nguyên nhân nào làm cho khí hậu châu Á phân hóa đa dạng? (8đ)
2/ Xác định trên bản đồ một số con sông lớn ở châu Á? (2đ)
KIỂM TRA MIỆNG
Bài 3: SÔNG NGÒI VÀ CẢNH QUAN CHÂU Á
1. Đặc điểm sông ngòi:
Tuần 3 - Tiết 3
Em có nhận xét gì về sông ngòi châu Á? (mạng lưới, phân bố)
Kể tên một số sông lớn?
Tiết 3:Bài 3: SÔNG NGÒI VÀ CẢNH QUAN CHÂU Á
1. Đặc điểm sông ngòi:
-Mạng lưới sông ngòi dày đặc, phân bố không đều.
- Các sông lớn: s.Hoàng Hà, s.Trường Giang, s.Lê - na, s.I-ê-nit-xây. ..

? Đọc và chỉ tên các sông lớn ở Bắc Á? Sơng b?t ngu?n t? du? D? ra bi?n v DD no? Nu d?c di?m.(1): Sông Ô - bi
(2): Sông I - ê - nit - xây
(3): Sông Lê - na
(1)
(2)
(3)
* Baét nguoàn töø vuøng nuùi cao ôû trung taâm chaâu luïc, ñoå ra Baéc Baêng Döông.
BẮC BĂNG DƯƠNG
24/09/2017
6
* Mạng lưới sông dày đặc, mùa đông nước đóng băng, mùa xuân có lũ do băng tan.
?Đọc và chỉ tên các sông lớn ở Đ.Á, Đ.N.Á, N.Á?
Các sông ở khu vực
+ Đ.Á: (1): S. A - mua, (2) : S. Hoàng Hà, (3) : S. Trường Giang.
+ Đ.N.Á: (4): S. Mê - kông.
+ N.Á: (5): S.Hằng, (6): S. An.
* Các sông đều bắt nguồn từ vùng núi trung tâm đổ ra đại dương
Sông ở ĐÁ, ĐNÁ đổ nước ra TBD.
Sông ở N.A đổ nước ra AĐD.
* Nhi?u sơng l?n, cĩ lu?ng nu?c l?n v? ma mua.
BẮC BĂNG DƯƠNG
ẤN ĐỘ DƯƠNG
THÁI BÌNH DƯƠNG
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
24/09/2017
7
* Đọc và chỉ tên các sông lớn ở Tây Nam Á, Trung Á?
- Các sông ở khu vực:
+ Trung Á: (1) : S. Xưa Đa - ri - a; (2): S. A - mu Đa - ri - a.
+ Tây Nam Á: (3): S. Ti - grơ; (4): S. Ơ - phrát.
* Mạng lưới sông thưa thớt, Càng về hạ lưu lượng nước sông càng gi?m.
* Ít sơng, ch? y?u do bang tuy?t tan.
BẮC BĂNG DƯƠNG
ẤN ĐỘ DƯƠNG
THÁI BÌNH DƯƠNG
(1)
(2)
(3)
(4)
24/09/2017
8
Tiết 3:Bài 3: SÔNG NGÒI VÀ CẢNH QUAN CHÂU Á
1. Đặc điểm sông ngòi:
-Mạng lưới sông ngòi dày đặc, phân bố không đều.
- Các sông lớn: s.Hoàng Hà, s.Trường Giang, s.Lê - na, s.I-ê-nit-xây. ..
-Chế độ nước phức tạp.
-Các sông đều bắt nguồn từ núi cao và đổ vào các đại dương.
Sông Mê Công chảy qua nước ta bắt nguồn từ sơn nguyên nào?
SÔNG M KƠNG
Xác định trên bản đồ các hồ lớn của Châu Á?
hồ Ban - khát
Hồ Bai - Can,

Bằng sự hiểu biết của mình và dựa vào kiến thức đã học hãy cho biết giá trị kinh tế của sông ngòi và hồ ở châu Á như thế nào?
Nguyên nhân nào làm ô nhiễm nước sông?
Em có nhận xét gì về môi trường nước sông hiện nay?
Tiết 3: Bài 3: SÔNG NGÒI VÀ CẢNH QUAN CHÂU Á
1. Đặc điểm sông ngòi:
2. Các đới cảnh quan tự nhiên:
Lược đồ các đới cảnh quan Châu Á
Kể tên các đới cảnh quan châu Á theo thứ tự từ Bắc xuống Nam dọc theo kinh tuyến 800Đ và từ tây sang đông dọc theo vĩ tuyến 400B?
Em có nhận xét gì về cảnh quan châu Á? Giải thích vì sao?
Bài 3: SÔNG NGÒI VÀ CẢNH QUAN CHÂU Á
1. Đặc điểm sông ngòi:
2. Các đới cảnh quan tự nhiên:
- Cảnh quan châu Á phân hóa đa dạng với nhiều cảnh quan:
Rừng lá kim (tai – ga)
Rừng nhiệt đới
Thảo nguyên
Hoang mạc Gô-bi
Döïa vaøo 2 löôïc ñoà em haõy:
Cho bieát teân caùc caûnh quan phaân boá ôû khu vöïc khí haäu GIOÙ MUØA vaø khí haäu LUÏC ÑÒA
KHU VỰC CÓ KHÍ HẬU GIÓ MÙA
XAVAN CÂY BỤI
RỪNG HỖN HỢP VÀ RỪNG LÁ RỘNG
RỪNG CẬN NHIỆT ĐỚI M
24
2.CÁC ĐỚI CẢNH QUAN
Dựa vào 2 lược đồ em hãy:
Cho biết tên các cảnh quan phân bố ở khu vực khí hậu GIÓ MÙA và khí hậu LỤC ĐỊA
KHU VỰC CÓ KHÍ HẬU LỤC ĐỊA
HOANG MẠC VÀ BÁN HOANG MẠC
Rừng lá kim
25
2.CÁC ĐỚI CẢNH QUAN
Thực trạng của cảnh quan ngày nay
Hậu quả mất rừng...
Hiện nay ở Đác Lắk hơn 70.000 ha caphe có nguy cơ bị chết khô
Là học sinh em cần phải làm gì để bảo vệ tài nguyên rừng?
Tiết 3: Bài 3: SÔNG NGÒI VÀ CẢNH QUAN CHÂU Á
1. Đặc điểm sông ngòi:
2. Các đới cảnh quan tự nhiên:
3. Những thuận lợi và khó khăn của thiên nhiên châu Á:
Thiên nhiên châu Á có những thuận lợi gì cho sản xuất, đời sống?
- Thuận lợi: thiên nhiên đa dạng, nhiều khoáng sản có trữ lượng lớn như than, dầu mỏ, khí đốt…

Quan sát các hình ảnh, kết hợp với kiến thức đã học, hãy nêu những khó khăn của thiên nhiên châu Á đối với sản xuất và đời sống?
34
Tiết 3: Bài 3: SÔNG NGÒI VÀ CẢNH QUAN CHÂU Á
1. Đặc điểm sông ngòi:
2. Các đới cảnh quan tự nhiên:
3. Những thuận lợi và khó khăn của thiên nhiên châu Á:
- Thuận lợi: thiên nhiên đa dạng, nhiều khoáng sản có trữ lượng lớn.
- Khó khăn: núi cao hiểm trở, khí hậu giá lạnh – khô hạn, động đất, núi lửa, bão lụt…
Em hãy kể một số thiên tai và hậu quả ở nước ta?
TỔNG KẾT
Đọc và chỉ tên các sông lớn ở Đ.Á, Đ.N.Á, N.Á?
Các sông ở khu vực
+ Đ.Á:
(1): S. A - mua,
(2) : S. Hoàng Hà,
(3) : S. Trường Giang.
+ Đ.N.Á:
(4): S. Mê - kông.
+ N.Á:
(5): S.Hằng,
(6): S. An.

BẮC BĂNG DƯƠNG
ẤN ĐỘ DƯƠNG
THÁI BÌNH DƯƠNG
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
24/09/2017
38
HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ HỌC:

- Đối với bài học ở tiết học này:
+ Học bài: Sông ngòi và cảnh quan châu Á
+ Làm bài tập bản đồ và bài tập 3/SGK trang 13.
- Đối với bài học ở tiết học tiếp theo:
+ Chuẩn bị bài: Thực hành phân tích hoàn lưu gió mùa châu Á.
+ Gió mùa là gì? Tính chất của gió mùa?
+ Phân tích hình 4.1 và hình 4.2 để trả lời câu hỏi trong SGK
CHÚC SỨC KHỎE THẦY CÔ GIÁO,
CHÚC CÁC EM LUÔN HỌC GIỎI!
 
Gửi ý kiến