Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

tam giac hh6

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phạm Thị Kim Tuyền
Ngày gửi: 11h:41' 14-02-2017
Dung lượng: 2.7 MB
Số lượt tải: 1
Số lượt thích: 0 người
Hình học 6
“Việc học như con thuyền đi trên dòng nước ngược, không tiến có nghĩa là lùi”.
Danh ngôn
NGƯỜI THỰC HIỆN: PHẠM THỊ KIM TUYỀN
Trường THCS Tân Đông
Kiểm tra miệng:
Câu 1. Thế nào là đường tròn tâm O, bán kính R? Vẽ hình minh họa? (4đ)
Câu 2. Đường tròn (B; 3cm) và (C; 2cm) cắt nhau tại A và D. Hãy cho biết các câu sau đúng hay sai? (3đ)
1. AB = 3cm
3. AB = AC
2. AB = DB
Câu 3. Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng, vẽ tất cả các đoạn thẳng đi qua hai trong ba điểm đó. (3đ)
Câu 1.Đường tròn tâm O bán kính R là hình gồm các điểm cách O một khoảng bằng R, kí hiệu (O; R).
ĐÁP ÁN
1. AB = 3cm ĐÚNG;
2. AB = DB ĐÚNG;
3. AB = AC SAI
Câu 2.
Câu 3.
Tam giác ABC là hình
khi ba điểm A, B, C không thẳng hàng.
gồm 3 đoạn thẳng AB, BC, CA
(Các kí hiệu khác: ACB, BAC, BCA, CAB, CBA)
Ba điểm A, B, C
Ba đoạn thẳng AB, AC, BC
Ba góc BAC, CBA, ACB
là ba đỉnh của tam giác.
là ba cạnh của tam giác
là ba góc của tam giác.
(Ba góc A, B, C của tam giác)
* Kí hiệu tam giác ABC : ABC

Tiết: 25 Bài 9. TAM GIÁC
1. Tam giác ABC là gì?
b) Các yếu tố trong tam giác
a) Định nghĩa:
Trong các hình vẽ sau, hình nào là tam giác ABC?
Bài tập 1:
A
B
C
A
B
C
B
B
A
A
C
C
H.1
H.2
H.3
H.4
* Định nghĩa. (SGK)
1. Tam giác ABC là gì?
Tiết: 25 Bài 9. TAM GIÁC
Vẽ tam giác MNP, nêu tên các đỉnh, các cạnh và các góc của tam giác MNP ?
Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau :
Hình tạo thành bởi ……................................................................................
..................................được gọi là tam giác MNP.
ba đoạn thẳng MN , NP , PM khi ba điểm M , N , P
không thẳng hàng
b) Tam giác TUV là hình ............................................................... ................................................................
gồm ba đoạn thẳng TU , UV , VT
Khi ba điểm T , U , V không thẳng hàng .
Bài tập 43 SGK:
* Định nghĩa. (SGK)
1. Tam giác ABC là gì?
Tam giác ABC là hình gồm 3 đoạn thẳng AB, BC, CA khi ba điểm A, B, C không thẳng hàng
Tiết: 25 Bài 9. TAM GIÁC
Êke
Móc treo quần áo
Cờ
Điểm M nằm bên trong tam giác (Điểm trong của tam giác)
Điểm E nằm trên cạnh của tam giác
Điểm N nằm bên ngoài tam giác (Điểm ngoài tam giác)
* Định nghĩa. (SGK)
1. Tam giác ABC là gì?
M
Tiết: 25 Bài 9. TAM GIÁC
1. Tam giác ABC là gì?
AB , BI , IA
A , I , C
AI , IC , CA
A , B , C
AB , BC , CA
 ABI
A , B , I
 AIC
 ABC
Cho hình vẽ bên.
Quan sát hình bên rồi điền vào ô trống trong bảng sau:
HẾT GIỜ
120
119
118
117
116
115
114
113
112
111
110
BẮT ĐẦU
109
108
107
106
104
103
102
101
100
99
98
97
96
95
94
93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
* Định nghĩa. (SGK)
Hết giờ
Bài tập 44 SGK:
Tiết: 25 Bài 9. TAM GIÁC
Vẽ đoạn thẳng BC = 4cm.
Cách vẽ:
Ví dụ: Vẽ tam giác ABC, biết ba cạnh BC = 4cm, AB = 3cm, AC = 2 cm.
2. Vẽ tam giác.
1. Tam giác ABC là gì?
* Định nghĩa. (SGK)
Tiết: 25 Bài 9. TAM GIÁC
Vẽ cung tròn tâm B, bán kính 3 cm.
Vẽ đoạn thẳng BC = 4cm.
Cách vẽ:
Ví dụ: Vẽ tam giác ABC, biết ba cạnh BC = 4cm, AB = 3cm, AC = 2 cm.
* Định nghĩa. (SGK)
2. Vẽ tam giác.
1. Tam giác ABC là gì?
Tiết: 25 Bài 9. TAM GIÁC
Vẽ đoạn thẳng BC = 4cm.
Cách vẽ:
Ví dụ: Vẽ tam giác ABC, biết ba cạnh BC = 4cm, AB = 3cm, AC = 2 cm.
* Định nghĩa. (SGK)
Vẽ cung tròn tâm B, bán kính 3 cm.
2. Vẽ tam giác.
1. Tam giác ABC là gì?
Tiết: 25 Bài 9. TAM GIÁC
• Vẽ cung tròn tâm C, bán kính bằng 2 cm
Vẽ đoạn thẳng BC = 4cm.
Cách vẽ:
Ví dụ: Vẽ tam giác ABC, biết ba cạnh BC = 4cm, AB = 3cm, AC = 2 cm.
* Định nghĩa. (SGK)
Vẽ cung tròn tâm B, bán kính 3 cm.
2. Vẽ tam giác.
1. Tam giác ABC là gì?
Tiết: 25 Bài 9. TAM GIÁC
Vẽ đoạn thẳng BC = 4cm.
Cách vẽ:
Ví dụ: Vẽ tam giác ABC, biết ba cạnh BC = 4cm, AB = 3cm, AC = 2 cm.
* Định nghĩa. (SGK)
Vẽ cung tròn tâm B, bán kính 3 cm.
• Vẽ cung tròn tâm C, bán kính bằng 2 cm
2. Vẽ tam giác.
1. Tam giác ABC là gì?
Tiết: 25 Bài 9. TAM GIÁC
• Gọi A là giao điểm của hai cung tròn đó
Vẽ đoạn thẳng BC = 4cm.
Cách vẽ:
Ví dụ: Vẽ tam giác ABC, biết ba cạnh BC = 4cm, AB = 3cm, AC = 2 cm.
* Định nghĩa. (SGK)
Vẽ cung tròn tâm B, bán kính 3 cm.
• Vẽ cung tròn tâm C, bán kính bằng 2 cm
A
• Vẽ đoạn thẳng AB, AC, ta có ABC
2. Vẽ tam giác.
1. Tam giác ABC là gì?
Tiết: 25 Bài 9. TAM GIÁC
TỔNG KẾT
Tam giác
Các yếu tố
- Đỉnh (Điểm)
- Cạnh (Đoạn thẳng)
- Góc
Cách vẽ
- Com pa
Thước kẻ
Định nghĩa
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
* Đối với bài học ở tiết này:
-Học định nghĩa, nắm vững các yếu tố và cách vẽ tam giác
- Làm bài tập: 45, 46, 47 sgk/95
* Đối với bài học ở tiết tiếp theo:
Tiết 26 Ôn tập
Ôn định nghĩa, tính chất của các hình
-Làm câu 1, 2, 3, 4 sgk/96
CHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ!
TIẾT HỌC HÔM NAY ĐẾN
ĐÂY KẾT THÚC.
 
Gửi ý kiến