Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Bài 28. Tiêu hóa ở ruột non

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Mai
Ngày gửi: 20h:40' 26-11-2017
Dung lượng: 6.9 MB
Số lượt tải: 508
Số lượt thích: 0 người
Kính chào quý thầy giáo, cô giáo!GIÁO VIÊN: LÊ THỊ MAI
Năm học: 2017 -2018
Kiểm tra miệng:
1/ Trình bày các hoạt động tiêu hóa ở dạ dày? (8đ)
2/ Với khẩu phần thức ăn đầy đủ, sau khi tiêu hóa ở dạ dày, những thức ăn nào cần được tiêu hóa tiếp ở ruột non?(2đ)
TIÊU HÓA Ở RUỘT NON
TIẾT 29 - BÀI 28
I. RUỘT NON
- Thành ruột non cấu tạo gồm 4 lớp giống dạ dày nhưng thành mỏng hơn và lớp cơ gồm cơ dọc và cơ vòng
Thành ruột non có cấu tạo giống và khác thành dạ dày như thế nào ?
I. RUỘT NON:
TIÊU HÓA Ở RUỘT NON
TIẾT 29- BÀI 28
(8)
(7)
Tuyến ruột
Các tế bào
tiết chất nhày
H 28.2. Ảnh tiêu bản lớp niêm mạc ruột non với các tuyến ruột và tế bào tiết chất nhày
Thành ruột non gồm 4 lớp
Lớp màng bọc bên ngoài
Lớp cơ
Cơ dọc
Cơ vòng
Lớp niêm mạc
Lớp dưới niêm mạc
I. RUỘT NON
TIÊU HÓA Ở RUỘT NON
TIẾT 29- BÀI 28
(8)
Tuyến ruột
Các tế bào
tiết chất nhày
Lớp niêm mạc ruột non có đặc điểm gì ?
I. RUỘT NON:
TIÊU HÓA Ở RUỘT NON
Lớp
- Lớp niêm mạc ruột non có nhiều tuyến ruột tiết dịch ruột và các tế bào tiết chất nhày.
TIẾT 29- BÀI 28
I. RUỘT NON:
Dạ dày
Gan
Túi mật
Tụy
Tá tràng
Môn vị
TIÊU HÓA Ở RUỘT NON
Tá tràng(đoạn đầu của ruột non) có đặc điểm gì ?
- Tá tràng nơi có ống dẫn chung dịch tụy và dịch mật cùng đổ vào.
TIẾT 29- BÀI 28
I. RUỘT NON
Dạ dày
Gan
Túi mật
Tụy
Tá tràng
Môn vị
TIÊU HÓA Ở RUỘT NON
- Tá tràng có dịch tụy và dịch mật cùng đổ vào.
TIẾT 29- BÀI 28
- Lớp niêm mạc ruột non có nhiều tuyến ruột tiết dịch ruột và các tế bào tiết chất nhày.
- Thành ruột non có 4 lớp.
Theo em thì dịch tụy , dịch mật và dịch ruột có tác dụng gì trong việc tiêu hóa thức ăn ?
* Như vậy với những đặc điểm cấu tạo như thế của ruột non, em hãy đoán xem ở ruột non sẽ xảy ra những hoạt động tiêu hóa nào đối với thức ăn ?
* Những loại thức ăn nào sẽ tiếp tục được tiêu hóa ở ruột non ?
I. RUỘT NON:
TIÊU HÓA Ở RUỘT NON
II.TIÊU HÓA Ở RUỘT NON:
Thức ăn từ dạ dày xuống ruột non như thế nào?
Thức ăn từ dạ dày xuống tá tràng từng lượng nhỏ theo sựđóng mở của môn vị. Độ axit cao của thức ăn xuống tá tràng là tín hiệu đóng môn vị. Khi lượng thức ăn này thấm dịch tiêu hóa, độ axit của thức ăn được trung hòa bởi dịch mật và dịch tụy có tính kiềm, môn vị lại mở để thức ăn tiếp tục xuống.
TIẾT 30 BÀI 28
I. RUỘT NON:
TIÊU HÓA Ở RUỘT NON
II.TIÊU HÓA Ở RUỘT NON:
Câu 1: Thức ăn xuống tới ruột non còn chịu sự biến đổi lí học nữa không ? Nếu có thì biểu hiện như thế nào?
Câu 2: Sự biến đổi hóa học ở ruột non được thực hiện với những loại chất nào trong thức ăn ? Sản phẩm sau khi được biến đổi hóa học là gì ?

Câu 3: Lớp cơ ở thành ruột non có vai trò như thế nào ?
Câu 4: Theo em trong 2 loại biến đổi trên ở ruột non thì biến đổi nào là chủ yếu và quan trọng hơn?
Thảo luận nhóm: (5 phút)
TIẾT 30 BÀI 28
Câu 1: Thức ăn xuống tới ruột non còn chịu sự biến đổi lí học nữa không ? Nếu có thì biểu hiện như thế nào ?
- Thức ăn xuống tới ruột non vẫn còn chịu sự biến đổi lí học. Biểu hiện:
+ Thức ăn được hoà loãng và trộn đều các dịch tiêu hoá (dịch mật, dịch tụy, dịch ruột).
+ Các lớp cơ trên thành ruột non nhào trộn thức ăn cho ngấm đều dịch tiêu hoá và tạo lực đẩy thức ăn xuống các phần tiếp theo.
+ Các khối lipit được các muối mật len lỏi vào và tách chúng thành những giọt lipit nhỏ biệt lập với nhau.
I. RUỘT NON:
TIÊU HÓA Ở RUỘT NON
II.TIÊU HÓA Ở RUỘT NON:
Trình này hoạt động biến đổi lí học ở ruột non?
* Biến đổi lí học:
Tiết dịch tiêu hóa (dịch tụy, dịch mật, dịch ruột) hòa loãng thức ăn.
Sự co bóp của cơ thành ruột non giúp đảo trôn thức ăn thấm dịch tiêu hóa và đẩy thức ăn xuống các phần tiếp theo của ruột.
Sự phân tách các khối lipit thành các giọt lipit nhỏ.
TIẾT 30 BÀI 28
Câu 2: Sự biến đổi hóa học ở ruột non được thực hiện với những loại chất nào trong thức ăn ? Sản phẩm sau khi được biến đổi hóa học là gì ?
- Sự biến đổi hoá học của ruột non được thực hiện đối với những chất: gluxit ( tinh bột, đường đôi), prôtêin và lipit.
- Sản phẩm sau khi được biến đổi hóa học là:
Tinh bột và đường đôi
Amilaza
Mantaza
Mantozơ
Glucozơ
Prôtêin
Pepsin
Tripsin
Peptit
Axit Amin
Dịch mật
Lipaza
Lipit
Các giọt lipit nhỏ
Axit béo
Glixêrin
Axit Nuclêic
Nuclêaza
Các thành phần của Nuclêôtit
Êripsin
Tinh bột Đường Mantozơ Glucozơ
Mantaza
Amilaza
Đường mía (Sacarozơ) Glucozơ và Lêvulozơ
saccaraza
Đường sữa (lactozơ) Glucozơ và Galactozơ
Lactaza
Ngoài ra trong dịch ruột còn có các enzim:
Câu 3: Lớp cơ ở thành ruột non có vai trò như thế nào ?
- Nhào trộn thức ăn cho ngấm đều dịch tiêu hoá.
- Tạo lực đẩy thức ăn xuống các phần tiếp theo của ruột.
Câu 4: Theo em trong 2 loại biến đổi trên ở ruột non thì biến đổi nào là chủ yếu và quan trọng hơn?
- Biến đổi hoá học là chủ yếu và quan trọng hơn vì đến ruột non thức ăn được biến đổi từ phức tạp thành các chất dinh dưỡng mà cơ thể hấp thụ được
Nếu thức ăn ở ruột non không được biến đổi hết thì sẽ như thế nào? Như vậy để thức ăn biến đổi hoàn toàn chúng ta cần phải làm gì ?
* Để thức ăn biến đổi hoàn toàn chúng ta cần phải nhai kĩ.
* Nếu thức ăn không được tiêu hóa ở ruột non sẽ được thải ra ngoài qua ống tiêu hóa.
I. RUỘT NON:
TIÊU HÓA Ở RUỘT NON
II.TIÊU HÓA Ở RUỘT NON:
Trình này hoạt động biến đổi hóa học ở ruột non?
* Biến đổi hóa học: Ở ruột non có đủ các enzim phân giải thức ăn thành các chất dinh dưỡng cơ thể có thể hấp thụ được:
TIẾT 29- BÀI 28
- Tinh bột và đường đôi  Đường đơn.
Prôtêin  Axit amin.
- Lipit (giọt nhỏ)  Axit béo và grixêrin.
- Axit Nuclêic  thành phần Nuclêôtit.
Tóm tắt quá trình biến đổi thức ăn ở người
Amilaza
Pepsin
Mantaza
Tripsin, êripsin
Lipaza
Nuclêaza
Hoạt động tiêu hoá chủ yếu ở ruột non gì ?
TỔNG KẾT
Hoạt động tiêu hoá chủ yếu ở ruột non là sự biến đổi
hóa học của thức ăn dưới tác dụng của các enzim
trong dịch tiêu hóa(dịch tụy, dịch mật, dịch ruột)
Gluxit, prôtein, lipit được biến đổi thành chất
dinh dưỡng nào mà cơ thể có thể hấp thụ được?
- Gluxit (Tinh bột và đường đôi)  Đường đơn.
Prôtêin  Axit amin.
- Lipit (giọt nhỏ)  Axit béo và grixêrin.
Với một khẩu phần bữa ăn đầy đủ
các chất và sự tiêu hóa diễn ra có hiệu quả
thì thành phần các chất dinh dưỡng
sau tiêu hóa ở ruột non là gì?
Đường đơn, các axit amin, axit béo và grixêrin, các vitamin, các muối khoáng.
Một người bị triệu chứng thiếu axit
trong dạ dày thì sự tiêu hóa ở ruột non
có thể thế nào?
Môn vị thiếu tín hiệu đóng nên thức ăn sẽ qua môn vị xuống ruột non liên tục và nhanh hơn, thức ăn sẽ không đủ thời gian ngấm đều dịch tiêu hóa của ruột non nên hiệu quả tiêu hóa sẽ thấp.
Chúng ta đã gặp các bệnh
nào về tiêu hóa? Như vậy để có
hệ tiêu hóa khỏe mạnh
ta phải làm gì ?
- Chúng ta cần phải có cách ăn uống điều độ khoa học: ăn đúng giờ, ăn chậm nhai kĩ,..
- Ăn khẩu phần ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng.
Không ăn các thức ăn cay nóng, thức ăn bị ôi thiu, thức ăn không hợp vệ sinh, thức ăn quá mặn hoặc quá chua, thức ăn quá nhiều chất béo.
- Không nên làm việc nặng hoặc chơi thể thao ngay sau khi ăn no. Nên vận động nhẹ.
-……………
LỜI KHUYÊN
HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
* Đối với bài học tiết này:
- Học bài.
Trả lời câu hỏi 1, 2, 3, 4, (SGK-T92).
*Đối với bài học tiết tiếp theo:
- Xem bài: Bài 29, 30: Hấp thụ chất dinh dưỡng và thải phân.Vệ sinh hệ tiêu hóa, tìm hiểu:
+Quá trình hấp thụ chất dinh dưỡng vào máu theo con đường nào?
+Các tác nhân có hại cho hệ tiêu hóa? Biện pháp bảo vệ hệ tiêu hóa tránh khỏi các tác nhân có hại và đảm bảo cho sự tiêu hóa có hiệu quả?
 
Gửi ý kiến