Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Bài 15. Tính chất vật lí của kim loại

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Ngoan
Ngày gửi: 19h:25' 14-10-2016
Dung lượng: 1.5 MB
Số lượt tải: 131
Số lượt thích: 0 người
hoá học : 9
Giáo viên thực hiện : Nguyễn Thũ Ngoan
Phòng gd & đt huyện TAN CHAU
Trường thcs TAN ẹONGTÍNH CHAÁT VAÄT LÍ CUÛA KIM LOAÏI
Bài 15
I. TÍNH DẺO
Thực hiện caùc thí nghiệm , nêu hiện tượng và giải thích:
1. Dùng búa đập vào đoạn dây nhôm
2. Duøng búa đập vào một mẩu than
I. TÍNH DẺO
Dựa vào tính dẻo kim loại dùng làm gì?:
KIM LOẠI CÓ TÍNH DẺO
Giấy gói kẹo, dụng cụ nấu ăn, trang sức, sắt tròn, vuông , chữ U
Vỏ của các đồ hộp
Kết luận
II. TÍNH DẪN ĐIỆN
Các em quan saùt thí nghiệm sau vaø cho bieát :
Bóng đèn như thế nào? Tại sao?
II. TÍNH DẪN ĐIỆN
Các em trả lời các câu hỏi sau :
Trong thực tế, dây dẫn thường làm bằng những kim loại nào ?


Các kim loại khác có dẫn điện không ?

Trong thực tế, dây dẫn thường làm bằng đồng, nhôm, …
Các kim loại khác có dẫn điện, nhưng khả năng dẫn điện thường khác nhau .
KIM LOẠI CÓ TÍNH DẪN ĐIỆN
Kết luận
Kim loại khác nhau có khả năng dẫn điện khác nhau . Kim loại dẫn điện tốt nhất là Ag, sau đó đến Cu, Al, Fe, …
Do có tính dẫn điện, một số kim loại được sử dụng làm dây điện như Cu, Al
Bổ sung thông tin
III. TÍNH DẪN NHIỆT
Các em thực hiện thí nghiệm sau :
Đốt nóng một đoạn dây thép trên ngọn lửa đèn cồn , nhận xét.
III. TÍNH DẪN NHIỆT
KIM LOẠI CÓ TÍNH DẪN NHIỆT
Kết luận
Thực hiện thí nghiệm sau và nêu hiện tượng:
Đốt nóng một đoạn dây đồng, nhôm, … trên ngọn lửa đèn cồn .
Dựa vào tính dẫn nhiệt kim loại dùng làm gì ? :
Dụng cụ nấu ăn
Kim loại khác nhau có khả năng dẫn nhiệt khác nhau . Kim loại dẫn điện tốt thường cũng dẫn nhiệt tốt
Bổ sung thông tin
IV. ÁNH KIM
Các em hãy quan sát các đồ trang sức , nhận xét và rút ra kết luận:
KIM LOẠI CÓ ÁNH KIM
Kết luận
. Dựa vào tính chất : có ánh kim , kim loại dùng làm gì ?
Đồ trang sức, các vật trang trí
*Em có biết
Bao nhiêu nguyên tố kim loại đã được biết ?
Hiện nay đã có khoảng 90 nguyên tố kim loại .
Kim loại có tính vật lí nào khác ?
Khối lượng riêng, nhiệt độ nóng chảy và độ cứng .
Kim loại có tính dẻo .
Kim loại có tính dẫn điện .
Kim loại có tính dẫn nhiệt .
Kim loại có ánh kim .
Cho biết tính chất vật lí của kim loại?
BÀI TẬP 1:
Hãy chọn những từ (cụm từ)thích hợp để điền vào chỗ trống trong các câu sau:
a/ Kim loại vonfam được dùng làm dây tóc bóng đèn điện là do có.......... cao.
b/ Bạc, vàng được dùng làm............vì có ánh kim rất đẹp
c/ Nhôm được dùng làm vật liệu chế tạo vỏ máy bay là do....và .......
d/ Đồng, nhôm được dùng làm........là do dẫn điện tốt
e/ .....được dùng làm dụng cụ nấu bếp là do bền trong không khí và dẫn nhiệt tốt
nhiệt độ nóng chảy
đồ trang sức
nhẹ
bền
dây điện
Nhôm
BÀI TẬP 2
Hãy kể tên 3 kim loại được sử dụng để:
1/ Laøm vaät duïng gia ñình
2/ Saûn xuaát duïng cuï ,maùy moùc
Nhôm, sắt , đồng
Nhoâm, Saét, Magie
HƯỚNG DẪN TỰ HỌC
*Chuẩn bị trước bài 16 _
TÍNH CHẤT HOÁ HỌC CỦA KIM LOẠI
*Thực hiện các bài tập 1, 2, 3, 4, 5 sách giáo khoa _ trang 48
*Học thuộc các tính chất vật lí và ứng dụng của mỗi tính chất
*Đọc trước các nội dung thí nghiệm, ôn lại tính chất sắt tác dụng với oxi và kim loại tác dụng với axit, tác dụng với dd muối
 
Gửi ý kiến