Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Tuan 16

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Mai Thị Luyến
Ngày gửi: 20h:37' 26-12-2020
Dung lượng: 127.0 KB
Số lượt tải: 59
Số lượt thích: 0 người
: 16
Tiết: 61,62
ND: 09/12/2020
ÔN TẬP TIẾNG VIỆT.

1. MỤC TIÊU:
1.1 Kiến thức :
- động 2, 3, 4, 5, 6: Học sinh biết: những kiến thức cấu tạo của từ tiếng Việt, từ mượn, nghĩa của từ, lỗi dùng từ, từ loại và cụm từ.
- động 4: sinh hiểu: phân loại từ theo nguốn gốc.
1.2 Kĩ năng:
- sinh thực hiện được: chữa lỗi dùng từ, đặt câu, viết đoạn văn.
- sinh thực hiện thành thạo: dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn:
1.3 Thái độ:
- quen: thức sử dụng các loại từ phù hợp.
- Tính cách: thức tự giác học tập.
2. NỘI DUNG HỌC TẬP:
Cấu tạo của từ tiếng Việt, từ mượn, nghĩa của từ, lỗi dùng từ, từ lọai và cụm từ.
3. CHUẨN BỊ:
3.1 Giáo viên: Bảng phụ ghi sơ đồ cấu tạo từ.
3.2 Học sinh: Ôn về cấu tạo từ, nghĩa của từ, phân loại từ, cấu tạo từ theo nguồn gốc.
4. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:
4.1. Ổn định tổ chức và diện: 1 phút
6A1: 6A2: 6A3:
4.2. Kiểm tra : (5phút)
( Nêu hai tính từ và đặt hai câu có sử dụng cụm tính từ? (8đ)
( Ví dụ: - Tính từ: ngoan, hiền, trắng muốt,…
( Đặt câu: - Bạn Lan rất hiền.
- Con mèo nhà em rất đẹp!
( Em đã chuẩn bị được những nội dung nào cho bài học hôm nay? (2đ)
( Ôn lại về từ và cấu tạo từ, nghĩa của từ, từ loại và cụm từ,..
( Nhận xét, chấm điểm.
4.trình bài mới:

Hoạt động của GV và HS
Nội dung bài học.


(Hoạt động 1: Vào bài: 1 phút. Để giúp các em hệ thống hóa các kiến thức về tiếng Việt, tiết này, chúng ta sẽ đi vào “Ôân tập tiếng Việt”. (1phút)
(động 2: Ôn về từ và cấu tạo từ.
(10 phút)
( là gì?

( Có những loại từ nào? HS vẽ sơ đồ tư duy về cấu tạo từ.
( GV nhận xét sửa sai.


(Hoạt động 3: Ôn về nghĩa của từ. (10phút)
(của từ là gì? Có mấy cách nghĩa từ?

(Từ nhiều nghĩa có những nghĩa nào?
(HS trả lời, GV nhận xét sửa sai.
( Hoạt động 4 : Hướng dẫn phân loại từ theo nguồn gốc. (10 phút)
( Phân loaị từ theo nguồn gốc, ta có các
loại từ nào?

Tiết 62:
(Hoạt động 5 : Ôn về lỗi dùng từ.
(10 phút)
(Nêu các lỗi dùng từ thường gặp.
( HS trả lời, GV nhận xét.
( Hoạt động 6: Hướng dẫn ôn về từ loại và cụm từ. (20 phút)

( sinh vẽ sơ đồ tư duy về từ loại.
( Kể tên các từ loại. Nêu khái niệm từng loại.

( Nêu các cụm từ mà các em đã học. Mô hình cấu tạo của chúng.
● Cụm danh từ, cụm động từ, cụm tính từ. Có 3 phần: phụ trước, trung tâm, phụ sau. ( Giáo dục HS ý thức sử dụng các loại từ phù hợp


I.và cấu tạo từ:
1. Khái niệm:
- Là đơn vị ngôn ngữ nhỏ nhất dùng để đặt câu.
2. Mô hình:II. Nghĩa của từ:
- Là dung mà từ biểu thị.
- Có 2 cách giải nghĩa từ:
+ Trình bày khái niệm
+ Dùng từ đồng nghĩa, trái nghĩa
- Nghĩa gốùc. Nghĩa chuyển.
III. Phân loại từ theo nguồn gốc:

- thuần Việt
- Từ mượn


IV.Lỗi dùng từ:
- Lặp từ.
- Lẫn lộn các từ gần âm.
 
Gửi ý kiến