Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Bài 28. Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954 -1965)

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Hiền
Ngày gửi: 21h:45' 05-12-2016
Dung lượng: 5.0 MB
Số lượt tải: 320
Số lượt thích: 0 người
MÔN LỊCH SỬ 9
Giáo viên: LÊ THỊ HIỀN
TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN
CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO ĐẾN DỰ GIỜ
KIỂM TRA BÀI CŨ
Câu 1: Hãy trình bày quá trình thực hiện, kết quả
và ý nghĩa của việc hoàn thành cải cách ruộng đất
ở miền Bắc (1953-1957)?
Câu 2:Nội dung chính của bài học hôm nay?
3
III. Miền Nam đấu tranh chống chế độ Mĩ - Diệm, giữ gìn và phát triển lực lương cách mạng, tiến tới Đồng Khởi” ( 1954 – 1960 )

XÂY DỰNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở MIỀN BẮC, ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN Ở MIỀN NAM (1954-1965)
(Tiếp theo)

Tiết 38 – Bài 28
4
III. Miền Nam đấu tranh chống chế độ Mĩ - Diệm, giữ gìn và phát triển lực lương cách mạng, tiến tới Đồng Khởi” ( 1954 – 1960 )
Đấu tranh chống chế độ Mĩ - Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng, tiến tới Đồng khởi 1954 -1960.
a. Hoàn cảnh
Dựa vào hoàn cảnh lịch sử nào mà Đảng ta
quyết định chuyển đấu tranh vũ trang sang
đấu tranh chính trị?
Mĩ nhảy vào miền Nam thay Pháp
- Đảng ta chủ trương chuyển từ đấu tranh vũ trang sang đấu tranh chính trị
5
III. Miền Nam đấu tranh chống chế độ Mĩ - Diệm, giữ gìn và phát triển lực lương cách mạng, tiến tới Đồng Khởi” ( 1954 – 1960 )
Đấu tranh chống chế độ Mĩ - Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng, tiến tới Đồng khởi 1954 -1960.
a. Hoàn cảnh
Mỹ nhảy vào miền Nam thay Pháp
- Đảng ta chủ trương chuyển từ đấu tranh vũ trang sang đấu tranh chính trị
b. Diễn biến
Sau khi đề ra nhiệm vụ cụ thể,
phong trào cách mạng đã diễn ra như thế nào ?
- Mở đầu là “phong trào hòa bình” đã nổ ra ở Sài Gòn - Chợ lớn (8/1954), với nhiều hình thức sau đó nổ ra khắp miền Nam.
- “Uỷ ban bảo vệ hoà bình” được thành lập và hoạt động công khai.
Sau khi chính quyền Diệm tăng cường khủng bố.
Tình hình cách mạng đã diển ra như thế nào?
- Phong trào tiếp tục phát triển mạnh cả ở thành phố và các vùng nông thôn.
- Phong trào thu hút đông đảo các tầng lớp tham gia.
6
Nhân dân miền Nam nổi dậy chống kìm kẹp
7
Phong trào đấu tranh đòi hoà bình
- Nhân dân Sài Gòn, xuống đường đấu tranh đòi hoà bình. Đã thu hút đông đảo quần chúng tham gia.
- Cuộc biểu tình đã gây cho chính quyền Diệm phải xuống thang” tố cộng, diệt cộng”.
8
Cảnh sát quốc gia, tấn công các tăng ni phật tử
9
Các tăng ni phật tử biểu tình phản đối chính quyền Ngô Đình Diệm
10
Các tăng ni phật tử biểu tình phản đối chính quyền Ngô Đình Diệm
11
III. Miền Nam đấu tranh chống chế độ Mĩ - Diệm, giữ gìn và phát triển lực lương cách mạng, tiến tới Đồng Khởi” ( 1954 – 1960 )
Đấu tranh chống chế độ Mĩ - Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng, tiến tới Đồng khởi 1954 -1960.
a. Hoàn cảnh
Mỹ nhảy vào miền Nam thay Pháp
- Đảng ta chủ trương chuyển từ đấu tranh vũ trang sang đấu tranh chính trị
b. Diễn biến
- Mở đầu là “phong trào hòa bình” đã nổ ra ở Sài Gòn - Chợ lớn (8/1954), với nhiều hình thức sau đó nổ ra khắp miền Nam.
- “Uỷ ban bảo vệ hoà bình” được thành lập và hoạt động công khai.
- Phong trào tiếp tục phát triển mạnh cả ở thành phố và các vùng nông thôn.
- Phong trào thu hút đông đảo các tầng lớp tham gia.
Hình thức đấu tranh có gì thay đổi ?
- Từ hình thức đấu tranh chính trị, hoà bình chuyển sang hình thức đấu tranh bạo lực.
- Tiến hành đấu tranh chính trị, kết hợp với vũ tranh.
12
Đấu tranh chống chế độ Mĩ - Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng, tiến tới Đồng khởi 1954 -1960.
2. Phong trào “ Đồng Khởi”( 1959 – 1960 ).
Phong trào “ Đồng Khởi “ đã nổ ra
trong hoàn cảnh nào?
Mĩ – Diệm tăng cường khủng bố đàn áp, ra sắc lệnh “đặt cộng sản ngoài vòng pháp luật”, thực hiện “đạo luật 10 – 59” lê máy chém khắp miền Nam, giết hại người vô tội.
a. Bối cảnh lịch sử:
- Mỹ - Diệm: tăng cường đàn áp, khủng bố cách mạng miền Nam.
- Ta: Nghị quyết Trung ương Đảng 15 xác định con đường cơ bản giành chính quyền về tay nhân dân là kết hợp đấu tranh chính trị với đấu tranh vũ trang.
III. Miền Nam đấu tranh chống chế độ Mĩ - Diệm, giữ gìn và phát triển lực lương cách mạng, tiến tới Đồng Khởi” ( 1954 – 1960 )
13
14
Luật 10/59 ra đời chính quyền Ngô Đình Diệm đẩy mạnh tố cộng diệt cộng. Lê máy chém đi khắp miền Nam. Chiếc máy chém đã hại chết hàng nghìn người dân vô tội.
Hình ảnh trên chính là tội ác không thể tha thứ của chính quyền tay sai Ngô Dình Diệm.
15
Sau khi nhận định được tình hình
ở miền Nam Đảng ta đã có hành động gì?
- Khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân. Bằng lực lượng chính trị là chủ yếu, kết hợp với lực lượng vũ trang nhân dân.
Nghị quyết của Đảng đã tác động tới
phong trào như thế nào?
- Phong trào đấu tranh cách mạng đã diễn ra mạnh mẽ, từ các tỉnh Nam trung bộ, sau đó lan rộng khắp miền Nam thành cao trào với cuộc “Đồng Khởi” tiêu biểu là ở Bến Tre.
16
III. Miền Nam đấu tranh chống chế độ Mĩ - Diệm, giữ gìn và phát triển lực lương cách mạng, tiến tới Đồng Khởi” ( 1954 – 1960 )
Đấu tranh chống chế độ Mĩ - Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng, tiến tới Đồng khởi 1954 -1960.
2. Phong trào “ Đồng Khởi”( 1959 – 1960 ).
b. Diễn biến
a. Bối cảnh lịch sử:
Trình bày diễn biến của phong trào
Đồng Khởi (1959 – 1960)
- Phong trào nổi dậy lẻ tẻ ở Bắc Ái, Vĩnh Thạnh, Trà Bồng.
- Phong trào lan rộng khắp miền Nam mà tiêu biểu là ở Bến Tre.
- Từ Bến Tre, phong trào “đồng khởi” như nược vỡ bờ lan rộng khắp Nam Bộ, Tây Nguyên và một số nơi Trung Trung Bộ.
Dưới sự lãnh đạo của tỉnh ủy Bến Tre,
phong trào cách mạng đã diễn ra như thế nào?
17
Nhân dân nội dậy ở Trà Bồng ( Quảng Ngãi – Năm 1959 ).
18
Bến Tre
Lược đồ phong trào “Đồng khởi”
19
III. Miền Nam đấu tranh chống chế độ Mĩ - Diệm, giữ gìn và phát triển lực lương cách mạng, tiến tới Đồng Khởi” ( 1954 – 1960 )
Đấu tranh chống chế độ Mĩ - Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng, tiến tới Đồng khởi 1954 -1960.
2. Phong trào “ Đồng Khởi”( 1959 – 1960 ).
b. Diễn biến
a. Bối cảnh lịch sử:
Kết quả của phong trào “Đồng Khởi”
ra sao?
c. Kết quả
- Lực lượng vũ trang nhân dân thành lập và phát triển; UBND tự quản thành lập.
- Phá vỡ từng mảng lớn bộ máy cai trị và hệ thống kìm kẹp của địch ở thôn xã.
20
III. Miền Nam đấu tranh chống chế độ Mĩ - Diệm, giữ gìn và phát triển lực lương cách mạng, tiến tới Đồng Khởi” ( 1954 – 1960 )
Đấu tranh chống chế độ Mĩ - Diệm, giữ gìn và phát triển lực lượng cách mạng, tiến tới Đồng khởi 1954 -1960.
2. Phong trào “ Đồng Khởi”( 1959 – 1960 ).
b. Diễn biến
a. Bối cảnh lịch sử:
Phong trào “ Đồng Khởi”
đã để lại ý nghĩa gì?
c. Kết quả
d. Ý nghĩa:
- Giáng một đòn nặng nề vào chính sách thực dân kiểu mới của Mỹ ở miền Nam, làm lung lay tận gốc chế độ Ngô Đình Diệm.
- Đánh dấu bước nhảy vọt của cách mạng miền Nam.
- Tạo điều kiện đi đến sự ra đời của mặt trận giải phóng dân tộc miền Nam ngày 20/12/1960.
- Khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng.
21
Nữ tướng Nguyễn Thị Định, khởi xướng phong trào “ Đồng Khởi”.
Đài tưởng niệm phong trào Đồng Khởi ngày nay.
22
IV. Miền Bắc bước đầu xây dựng cơ sở vật chất – Kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội ( 1961 -1965 ).
1. Đai hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng ( 9 – 1960 ).
a. Hoàn cảnh
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III ( 6/1960 ).
Được họp trong hoàn cảnh nào?
Đất nước bị chia cắt làm hai miền, dưới hai chế độ chính trị khác nhau.
b. Nội dung
Đại hội đã xác định nhiệm vụ
của hai miền Nam – Bắc là gì?
- Đại hội xác định nhiệm vụ của mỗi miền
- Nhiệm vụ chung và mối quan hệ cách mạng hai miền.
- Đề ra đường lối CMXHCN, ở miền Bắc và cụ thể hóa trong việc thực hiện kế hoạch nhà nước năm năm ( 1961 – 1965 ).
- Đại hội bẩu ban chấp hành trung ương và bộ chính trị của Đảng.
c. Ý nghĩa
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III
có ý nghĩa gì?
- Đánh dấu bước phát triển mới của cách mạng Miền Nam
- Đẩy mạnh cách mạng hai miền đi lên
23
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng
24
Đồng chí Lê Duẩn được bầu làm Bí thư thứ nhất của Đảng
25
5. Hướng dẫn học tập
- Các em về nhà học bài cũ, trả lời các câu hỏi trong SGK.
- Chuẩn bị các phần còn lại của bài học này.
Chúc các em học tập thành công!
 
Gửi ý kiến