Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Thúy
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Ấp Kà Ơi
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Điểm số 88 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Huỳnh
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Tân Hưng
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Điểm số 90 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Đang bị khóa
Giới tính Nam
Chức vụ Chuyên viên Phòng
Đơn vị Trường THCS Thị Trấn Tân Châu
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Điểm số 246 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trương Thị Hương
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thị trấn
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Sinh học
Điểm số 17318 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phụ Huynh Học Sinh
Giới tính Nam
Chức vụ Phụ huynh học sinh
Đơn vị Trường THCS Bưng Bàng
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lã Thị Thu Huyền
Giới tính Nữ
Chức vụ Sinh viên Sư phạm
Đơn vị Trường CĐ Sư phạm Tây Ninh
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Điểm số 231 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Minh Khuê
Giới tính Nam
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Tân Hòa B1
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Thị Thu Huyền
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Bưng Bàng
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Điểm số 5826 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Thanh Lý
Giới tính Nam
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Bưng Bàng
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Điểm số 170 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Quốc Hoàng
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Lê Duẩn
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Thị Quỳnh Hoa
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Bưng Bàng
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Mỹ thuật, GDCD - GDNGLL
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lương Văn Hồng
Giới tính Nam
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Suối Ngô C
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Điểm số 89 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Trần Văn Nam
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/namtrang47
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Tân Hòa B
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Tin học, Ngoại ngữ
Điểm số 21 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Võ Tấn Lực
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/votanluc77
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Tân Hòa B
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Tin học, Ngoại ngữ
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Ktv Duy Nam
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đồng Rùm
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Toán học, Tin học
Điểm số 93407 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Chí Cường
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/nguyenchicuong_it
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Tin học
Điểm số 319 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Hồ Sỹ Chinh
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/hosychinh76
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Tin học, Ngoại ngữ
Điểm số 120 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phùng Văn Định
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/phungvandinh
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Kà Ốt
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Điểm số 1374 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phạm Thanh Bình
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Điểm số 25683 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Ngô Thị Huyền
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Suối Ngô
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn GDCD - GDNGLL
Điểm số 90 (xem chi tiết)