Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên An Ngoc Tu
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đồng Rùm
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Lịch sử
Giới thiệu giáo viên giỏi cấp tỉnh
Xác thực bởi Hoàng Duy Nam, Ktv Duy Nam
Đã đưa lên 499 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1627 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 77005 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này