Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Thông tin thành viên

1430323.jpg";i:1;i:200;i:2;i:150;}}-photo
Họ và tên Đỗ Thu Trang
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lê Lợi
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Ngữ văn
Giới thiệu chien si thi dua nam 2009
Xác thực bởi Dương Ngọc Ven, Lê Quí Ngọc
Đã đưa lên 109 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 1901 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 0 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 32180 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này