Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Nguyễn Dương Phương Tân
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/nguyenduongphuongtan
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Suối Ngô
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Sinh học
Giới thiệu THƯỜNG THÔI
Xác thực bởi Nguyễn Dương Phương Tân, Thân Thị Thanh
Đã đưa lên 358 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 299 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 1 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 98538 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này