Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Photo
Họ và tên Lee Phuowcs Minh
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thạnh Đông
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Thể dục
Điểm số 4020 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Thương
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thạnh Đông
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 10495 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Bùi Thị Ngoc Thanh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thạnh Đông
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Hóa học
Điểm số 3966 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Tuyết Hà
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lê Lợi
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Địa Lý
Điểm số 20 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Đức Anh
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lê Lợi
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Thể dục
Điểm số 1194 (xem chi tiết)

1430323.jpg";i:1;i:200;i:2;i:150;}}-photo
Họ và tên Đỗ Thu Trang
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lê Lợi
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 32085 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên PGS. ThS. NGƯT. Nguyễn Văn Ba
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/nguyenvanbababa
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Suối Dây
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Âm nhạc
Điểm số 20 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Thị Dung
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Suối Ngô
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Tin học
Điểm số 16265 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên nguyễn văn dân
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Bổ Túc
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Toán học
Điểm số 59 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Phan Thị Thùy Trang
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/huycuong100979
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tân Đông
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 23976 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Hồng Loan
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/HongLoan0082
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thạnh Đông
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Sinh học
Điểm số 30547 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Huỳnh Minh Mẫn
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/huynhnhatlieu74
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Suối Ngô
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 16 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Văn Phú
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/nguyenvanphu_violet
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tân Hiệp
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Toán học
Điểm số 3590 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Lộc
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/nguyenvanloc2014
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tân Hòa
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Toán học
Điểm số 19 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trường THCS Tân Hòa
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/c2tanhoatanchau
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Tân Hòa
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Điểm số 1044 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Nữ Hoàng
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Suối Ngô
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Vật lý, Hóa học, Sinh học
Điểm số 40987 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyên Xuân Kha
Giới tính Nam
Chức vụ Chuyên viên Phòng
Đơn vị Phòng GD&ĐT Tân Châu
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Điểm số 93 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Lài
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thạnh Đông
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Địa Lý
Điểm số 1418 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phan Thị Bích Vân
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thạnh Đông
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Âm nhạc
Điểm số 6572 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Sỹ Hùng
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/syhung0011
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thạnh Đông
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Thể dục
Điểm số 7260 (xem chi tiết)