Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Thu
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thạnh Đông
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Vật lý
Điểm số 672 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Sỹ Hùng
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thạnh Đông
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Thể dục
Điểm số 20 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phạm Thị Thanh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thạnh Đông
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Lịch sử
Điểm số 16302 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Thúy Hằng
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/thuyhang0011
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thạnh Đông
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 15628 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Thảo Trang
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/truongtieuhocsuoingob
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Ấp Suối Ngô
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Lớp 4
Điểm số 104 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đoàn Thị Ngọc Thảo
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lê Lợi
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Toán học
Điểm số 218 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Võ Trung Sơn
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Lê Lợi
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Điểm số 89 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Đặng Văn Khoa
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Ấp Kà Ơi
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5
Điểm số 80 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Trần T Trúc Mai
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tân Đông
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Vật lý
Điểm số 19 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Thúy Nga
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tân Đông
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Âm nhạc
Điểm số 7664 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Minh Tiến
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Tân Đông
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phạm Thị Kim Tuyền
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tân Đông
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Toán học
Điểm số 268 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Hữu Khoa
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/nguyenkhoa0011
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thạnh Đông
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Tin học
Điểm số 583282 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Vũ Thị Linh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tân Đông
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn GDCD - GDNGLL
Điểm số 1296 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Lệ Hồng
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Tân Đông
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Vật lý
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Tiền
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tân Đông
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Lịch sử
Điểm số 283 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Siêm
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tân Đông
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 98 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Hữu Long
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tân Đông
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Lịch sử
Điểm số 2958 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Thành Vũ
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Suối Ngô
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Điểm số 100 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị cẩm Tiên
Giới tính Nữ
Chức vụ Phụ huynh học sinh
Đơn vị Trường THCS Suối Ngô
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Điểm số 100 (xem chi tiết)