Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Gốc > Giáo án > Trung học cơ sở > GDCD - GDNGLL > (1092 bài)

Word-logo-small

Tuan 1 - 16

Ngày gửi: 2020-12-26 20:56:16

Word-logo-small

BAI THU HOACH BDTX

Ngày gửi: 2020-05-12 17:28:15

Word-logo-small

Hoạt động Ngoài giờ lên lớp 6...

Ngày gửi: 2018-09-14 15:37:47

Word-logo-small

Bài 4. Bảo vệ hoà bình

Ngày gửi: 2018-09-06 15:24:31

Word-logo-small

Bài 3. Dân chủ và kỉ luật

Ngày gửi: 2018-09-06 15:22:31

Word-logo-small

Bài 2. Tự chủ

Ngày gửi: 2018-09-06 15:18:28

Word-logo-small

Bài 1. Chí công vô tư

Ngày gửi: 2018-09-06 15:17:05

Word-logo-small

NGLL 9-HKII

Ngày gửi: 2018-05-25 16:39:58

Word-logo-small

Giáo án cả năm

Ngày gửi: 2017-12-04 10:17:21

Word-logo-small

Bài 16. Quyền tự do tín ngưỡn...

Ngày gửi: 2017-12-04 10:12:32

Word-logo-small

Bài 9. Làm việc có năng suất,...

Ngày gửi: 2017-12-04 10:10:27

Word-logo-small

Bài 10. Tự lập

Ngày gửi: 2017-12-04 10:09:45

Word-logo-small

Bài 10. Tích cực, tự giác tro...

Ngày gửi: 2017-11-29 08:32:47

Word-logo-small

Tuần 7

Ngày gửi: 2017-09-30 21:27:02

Word-logo-small

Tuần 6

Ngày gửi: 2017-09-23 21:51:33

Word-logo-small

Tuần 5

Ngày gửi: 2017-09-23 21:50:38

Word-logo-small

Tuần 4

Ngày gửi: 2017-09-23 21:50:02

Word-logo-small

Tuần 3

Ngày gửi: 2017-09-23 21:49:32

Word-logo-small

Tuần 2

Ngày gửi: 2017-09-23 21:49:05

Word-logo-small

Tuần 1

Ngày gửi: 2017-09-23 21:48:11

Xls-small

PPCT

Ngày gửi: 2017-09-07 09:44:55

Xls-small

PPCT

Ngày gửi: 2017-09-07 09:44:34

Xls-small

PPCT TÍCH HỢP GDCD

Ngày gửi: 2017-09-07 09:44:14

Xls-small

PPCT TÍCH HỢP

Ngày gửi: 2017-09-07 09:43:46

Word-logo-small

GIAO AN GDCD 9 TUAN 33

Ngày gửi: 2017-04-25 20:44:05

Word-logo-small

Bài 18. Sống có đạo đức và tu...

Ngày gửi: 2017-04-25 20:43:08

Word-logo-small

Bài 17. Nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc

Ngày gửi: 2017-04-25 20:42:27

Word-logo-small

GIAO AN GDCD 9 TUAN 30

Ngày gửi: 2017-04-25 20:41:47

Word-logo-small

Bài 16. Quyền tham gia quản l...

Ngày gửi: 2017-04-25 20:40:36

Word-logo-small

GIAO AN GDCD TUAN 28

Ngày gửi: 2017-04-25 20:39:41

Word-logo-small

GIAO AN GDCD 9 TUAN 27

Ngày gửi: 2017-04-25 20:38:44

Word-logo-small

Bài 15. Vi phạm pháp luật và ...

Ngày gửi: 2017-04-25 20:37:38

Word-logo-small

GIAO AN GDCD 9 TUAN 25

Ngày gửi: 2017-04-25 20:34:52

Word-logo-small

Bài 14. Quyền và nghĩa vụ lao...

Ngày gửi: 2017-04-25 20:33:57

Word-logo-small

Bài 13. Quyền tự do kinh doan...

Ngày gửi: 2017-04-25 20:33:05

Thumbnail

Bài 18. Quyền được bảo đảm an...

Ngày gửi: 2017-02-18 08:56:45