Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Hồng Cẩm
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Bưng Bàng
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Dương
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Bưng Bàng
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Báo
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Bưng Bàng
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Điểm số 100 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Hồ Thị Kim Thắm
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Bưng Bàng
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Điểm số 1789 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Thị Như Ý
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Bưng Bàng
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Điểm số 124 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Công Thái
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Bưng Bàng
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Điểm số 202 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Kiều Thị Bích Tuyền
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Bưng Bàng
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Điểm số 2281 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Huỳnh Như Thủy
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Bưng Bàng
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Điểm số 1207 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Đào Thái Sơn
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Suối Dây
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Thị Kiều Oanh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tân Hà
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 2993 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Thái Bình
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Tân Hà
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Điểm số 151 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nnguyen Minh Dao
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tân Hà
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Thể dục
Điểm số 569 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Hoàng
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tân Hà
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Toán học
Điểm số 2514 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyển Thị Thu Huyền
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Bưng Bàng
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Điểm số 2712 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Minh Khuê
Giới tính Nam
Chức vụ Chuyên viên Phòng
Đơn vị Phòng Giáo dục-Đào tạo Tân Châu
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phạm Văn Nam
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Tân Hà
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Điểm số 90 (xem chi tiết)

0-photo
Họ và tên Đinh Thị Ngọc Thủy
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Suối Ngô C
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Lớp 4
Điểm số 17286 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Cường
Giới tính Nam
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THCS Tân Hà
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Điểm số 431 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Hồ Hải Lâm
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Bưng Bàng
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Lịch sử, Địa Lý, GDCD - GDNGLL
Điểm số 16128 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Phong Trần
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Bưng Bàng
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Ngoại ngữ, Tin học
Điểm số 264 (xem chi tiết)