Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Photo
Họ và tên Lê Thị Kim Duyên
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Bưng Bàng
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Toán học
Điểm số 5673 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Huyền
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Bưng Bàng
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Ngữ văn, GDCD - GDNGLL
Điểm số 17756 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Lê Đại Lanh
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Bưng Bàng
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Vật lý, Công nghệ
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Đức Duy
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Bưng Bàng
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Thể dục, GDCD - GDNGLL
Điểm số 123 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Lê Minh Quốc
Giới tính Nam
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THPT Tân Châu
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Điểm số 90 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Hoàng Thị Đáp
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Suối Ngô
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Xuân Long
Giới tính Nam
Website https://lxlong2012.violet.vn
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Suối Ngô
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Điểm số 746760 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Huỳnh Quang Phục
Giới tính Nam
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Tân Hiệp
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Điểm số 51 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trịnh Trung Hiếu
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/trinhtrunghieu741980
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tân Hiệp
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Thể dục
Điểm số 536 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Huỳnh Thị Thanh Nguyệt
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/thanhnguyet1205
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tân Hiệp
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Hóa học
Điểm số 2714 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Vũ Hoàng Giang
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Lê Duẩn
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Sinh học
Điểm số 81 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Thị Bích Thủy
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/thcsdongrum
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Đồng Rùm
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Điểm số 1378 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Thanh Long
Giới tính Nam
Chức vụ Phụ huynh học sinh
Đơn vị Trường THCS Bưng Bàng
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Điểm số 867 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Lê Trúc Linh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tân Đông
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Toán học
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Mỹ Hạnh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Suối Ngô
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Toán học, Tin học
Điểm số 167339 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Thanh Chi
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Lê Duẩn
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 72 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên ThS. Nguyễn Thị Nga
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Lê Duẩn
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 147 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Phạm Quang Vinh
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/phamvinh77
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Lê Duẩn
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 5223 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguễn Thị Ngoan
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Lê Duẩn
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Lịch sử
Điểm số 86 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Mộng Ngân
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Lê Duẩn
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 130 (xem chi tiết)