Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Photo
Họ và tên Nguyễn Tiến Dũng
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Suối Dây
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Toán học
Điểm số 7840 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên ThS. Phạm Trường Sinh
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Tân Đông
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn GDCD - GDNGLL
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Vũ Hùng
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/vuhungtndhsp
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Lê Duẩn
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Tin học
Điểm số 2799 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trương Minh Trung
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Bưng Bàng
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Thể dục, GDCD - GDNGLL
Điểm số 168 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đỗ Thị Quyên
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Bưng Bàng
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Công nghệ, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
Điểm số 116 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Châu
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Bưng Bàng
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Ngữ văn, GDCD - GDNGLL
Điểm số 4719 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Bùi Quốc Bốn
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Bưng Bàng
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Lịch sử, GDCD - GDNGLL
Điểm số 2243 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Như Ý
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Lê Duẩn
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Thể dục
Điểm số 6239 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Thái Thị Hằng
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Bưng Bàng
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Tin học, GD hướng nghiệp
Điểm số 309 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Phong Trần
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Bưng Bàng
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 342 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Thị Út Thêm
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Bưng Bàng
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Ngữ văn, GDCD - GDNGLL
Điểm số 1309 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Ngô Thượng Dũng
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Bưng Bàng
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Toán học
Điểm số 690 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Vượng
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Bưng Bàng
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Hóa học, Công nghệ, GD hướng nghiệp, GDCD - GDNGLL
Điểm số 453 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Phúc Hậu
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Bưng Bàng
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Địa Lý
Điểm số 255 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Phạm Quốc Cường
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Tân Hưng
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Vật lý
Điểm số 90 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Thành Tâm
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Tân Hưng
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Vật lý
Điểm số 9 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Thị Năm
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Tân Hưng
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Vật lý
Điểm số 90 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Ngọc Lan
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Tân Đông
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 64 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Lê Kim Loan
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Tân Hưng
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Hóa học
Điểm số 90 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Phạm Quốc Cường
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Tân Hưng
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Vật lý
Điểm số 90 (xem chi tiết)