Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Photo
Họ và tên Đặng Văn Cư
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/dangvancuTHCS
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Suối Ngô
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Toán học
Điểm số 26510 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Văn Chiến
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tân Đông
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Điểm số 60257 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Võ Hoàng Đệ
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/hoangde78
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tân Hòa
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Lịch sử
Điểm số 90 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Trương Thanh Tú
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/hongtu16
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Tân Hưng
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Vật lý
Điểm số 1454 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trường Thcs Tân Hưng
Giới tính Nam
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Tân Hưng
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Điểm số 2461 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phan Thanh Phong
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/lgiang05
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Tân Đông
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Tin học
Điểm số 144 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Thái Quang Tiến
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Bổ Túc
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Tin học
Điểm số 66553 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Đoàn Văn Tuấn
Giới tính Nam
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Suối Ngô
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Điểm số 2043 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Phi Sang
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Bưng Bàng
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Điểm số 110111 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Cao Trừng
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/nguyencaotrung
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Lê Duẩn
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Vật lý
Điểm số 12112 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Thế Châu
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/leloitanchau
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lê Lợi
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Toán học
Điểm số 3667 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Trần Thị Giỏi
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/2tgioi
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tân Phú
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Tin học
Điểm số 25991 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Văn Chiến
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/vitinhchien
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tân Đông
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Tin học
Điểm số 2794 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Bùi Ngọc Ẩn
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/buingocan26b
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Tân Hiệp
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Toán học
Điểm số 52718 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thanh Liêm
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/thanhliemtn1985
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Tân Châu
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Tin học
Điểm số 90 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên ThS. Phạm Văn Thiệt
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/liendoanlaodongtanchautayninh
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Lê Lợi
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Điểm số 35527 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lưu Thanh Hoài
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/thcsthanhdong
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Thạnh Đông
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Điểm số 30512 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Duy Tâm
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/ndtam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Tân Châu
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Tin học
Điểm số 77 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Liễu
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/lieukhoi78
Chức vụ Giáo viên Tiểu học
Đơn vị Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Lớp 1, Lớp 2, Lớp 3, Lớp 4, Lớp 5, Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục, Tin học, Ngoại ngữ
Điểm số 90 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Ngọc Tường Vân
Giới tính Nữ
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Suối Dây
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Điểm số 1177 (xem chi tiết)