Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Photo
Họ và tên Tống Thị Băng Nhi
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thị trấn
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Công nghệ, Tin học, Mỹ thuật, GDCD - GDNGLL, Âm nhạc
Điểm số 1015 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Phan Đình Hướng
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Lê Duẩn
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 5842 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Lê Hoàng Anh
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tân Hưng
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 88 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thanh Bạch Quang
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/bachquang-gv
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Suối Dây
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Tin học
Điểm số 276 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trường Thcs Tân Hưng
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/thcs_tanhung_tanchau
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Tân Hưng
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Điểm số 661 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Phạm Thị Hồng Lĩnh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Suối Dây
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Lịch sử, Địa Lý
Điểm số 90 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Hòa Dũng
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Bổ Túc
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Vật lý
Điểm số 7117 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Minh Khuê
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/nguyenminhkhue76
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường Tiểu học Tân Hòa B
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Điểm số 2494 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trường Thcs Tân Hưng
Giới tính Nữ
Chức vụ Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Tân Hưng
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Điểm số 52 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Hoàng Chương
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/prettydaughter
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tân Hưng
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Ngoại ngữ, Tin học
Điểm số 90 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Đào Thái Sơn
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/bacdau77
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Bưng Bàng
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 87 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Lê Nhiên
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Tân Đông
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Tin học, Địa Lý
Điểm số 7171 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Vũ Quốc Khánh
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Suối Dây
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Toán học
Điểm số 49 (xem chi tiết)

1762598.jpg";i:1;i:200;i:2;i:150;}}-photo
Họ và tên Hoàng Duy Nam
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/giaovienmitom
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Đồng Rùm
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Toán học, Công nghệ, Tin học
Điểm số 4335 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Phạm Văn Thông
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Suối Dây
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Sinh học
Điểm số 88 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trường Học
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Suối Dây
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Toán học
Điểm số 3611 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thanh Bạch Quang
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/bachquang_tayninh
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Suối Dây
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Thể dục
Điểm số 2049 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Vũ Xuân Trường
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Tân Hưng
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Toán học, Hóa học, Ngoại ngữ, Tin học
Điểm số 7598 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Trần Trung Nguyên
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Biên Giới
Quận/huyện Huyện Châu Thành
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Toán học, Tin học
Điểm số 32689 (xem chi tiết)

1400079.jpg";i:1;i:200;i:2;i:126;}}-photo
Họ và tên Nguyễn Thanh Sang
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Tân Hưng
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Thể dục
Điểm số 21760 (xem chi tiết)