Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Photo
Họ và tên Trần Văn Bạc
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/hoaiphong4027
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tân Hưng
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Toán học, Tin học
Điểm số 1734 (xem chi tiết)

170343.jpg";i:1;i:200;i:2;i:134;}}-photo
Họ và tên Lê Trung Khánh
Giới tính Nam
Chức vụ Phó Hiệu trưởng
Đơn vị Trường THCS Thạnh Đông
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Điểm số 103 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Phan Thi Bich Hanh
Giới tính Nữ
Chức vụ Học sinh
Đơn vị Trường THPT Lê Duẩn
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Điểm số 89 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Lê Quí Ngọc
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/quingoc09
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Lê Lợi
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 15248 (xem chi tiết)

978524.jpg";i:1;i:150;i:2;i:200;}}-photo
Họ và tên Đới Sỹ Hoàng
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/syhoang1981
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Suối Dây
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Toán học
Điểm số 2991 (xem chi tiết)

351774.jpg";i:1;i:133;i:2;i:200;}}-photo
Họ và tên Thân Thị Quyên
Giới tính Nữ
Website http://violet.vn/cogaibiengioi
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tân Hà
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Sinh học, Tin học
Điểm số 12550 (xem chi tiết)

752227.jpg";i:1;i:200;i:2;i:150;}}-photo
Họ và tên Lê Phước Bình
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Thị trấn
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 311142 (xem chi tiết)

15741.jpg";i:1;i:200;i:2;i:150;}}-photo
Họ và tên Vũ Duy Hân
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/vuduyhan
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Tân Châu
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Toán học
Điểm số 477 (xem chi tiết)

216574.jpg";i:1;N;i:2;N;}}-photo
Họ và tên Huỳnh Văn Chớ
Giới tính Nam
Website http://violet.vn/huynhcho_0407
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Lê Duẩn
Quận/huyện Huyện Tân Châu
Tỉnh/thành Tây Ninh
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 24966 (xem chi tiết)